Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Servisní technik s vývěvou Edwards a řešením GENIUS

Vývěvy mají v průmyslové výrobě zásadní význam. Musí být
v perfektním stavu, aby zajišťovaly efektivitu, optimální výkon a zdravý
hospodářský výsledek. Ale jaký je nejlepší způsob správy vývěv?

Právě tady přichází na řadu řešení GENIUS Instant InsightsTM

GENIUS instant insight™
Ovládací panel GENIUS

Už máte vývěvu s řešením GENIUS?

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte nás

GENIUS Instant Insightsᵀᴹ

<p>GENIUS Instant Insightsᵀᴹ</p>
/

Nejběžnější příčiny poruch čerpadel lze nyní předvídat

Mechanical failure

Mechanické závady způsobené nesprávnou údržbou

Contamination

Kontaminace způsobená plynem, kapalinou a/nebo cizím materiálem z vašeho procesu 

Internal corrosion

Vnitřní koroze způsobená uvolněnými nebo opotřebenými díly

 


Řešení GENIUS Instant Insights™ vám pomáhá vyhnout se riziku takových selhání tím, že vám umožní předcházet prostojům výroby.

EDW_16.12.20_8726
LEY_16.12.20_8767

Vaše výhody s GENIUS Instant Insights™

Řešení GENIUS poskytuje mnoho výhod – pro vaše čerpadlo, vaši výrobu i pro životní prostředí. 

  • Řešení GENIUS pracuje na maximalizaci doby provozuschopnosti, protože vás předem informuje o potenciálním selhání vývěvy.
  • Pomocí informací z řešení GENIUS můžete vytvořit plán údržby, který nejlépe vyhovuje vaší výrobě.
  • Získejte přístup k portálu GENIUS kdekoli a kdykoli.
  • Díky portálu GENIUS máte kompletní přehled o výkonnosti své technologie vývěv. 
Servisní technik instalující řešení GENIUS do vývěvy Edwards
  • Díky efektivnějšímu provozu také dochází ke snížení emisí CO2 a je snazší dodržovat místní předpisy pro snižování odpadu.
  • Díky včasným upozorněním, které řešení GENIUS poskytuje, si můžete naplánovat dodání náhradních dílů a zvolit ekologickou variantu přepravy.
  • Řešení GENIUS vám doporučí, jak můžete snížit výdaje za energii ve vašem procesu. 
Servisní technik drží zařízení GENIUS box
  • Řešení GENIUS vás předem informuje o možných poruchách, zvyšuje spolehlivost a konzistenci výroby a předchází nákladným prostojům.
  • Díky informacím o spotřebě energie vám řešení GENIUS pomůže snížit náklady na elektřinu.
  • S řešením GENIUS vždy víte, kdy je potřeba údržba, abyste si mohli vybrat nákladově efektivní plán dodávek dílů. 
Upozornění na ovládací panel GENIUS na mobilním telefonu

Jednou z mnoha výhod řešení GENIUS je, že informace o výkonnosti vaší vývěvy jsou bezpečně uloženy v cloudu, takže k nim můžete přistupovat kdykoli a odkudkoli. Víme, jak důležitá je bezpečnost dat a kybernetické zabezpečení, a proto jsme zavedli bezpečnostní opatření, která zajistí, že vaše data budou v bezpečí. 

K ochraně vašich dat využíváme nejnovější technologie, zkušené partnery a řízený přístup k datům. Náš hlavní partnerem pro vývoj disponuje certifikací ISO 27001. Používáme také další opatření, jako jsou testy PEN, abychom zajistili zabezpečení vašich dat. 

 

Žádné riziko pro vaše interní sítě: Přenos dat probíhá pomocí zabezpečených mobilních technologií pomocí vyhrazené brány. Navíc je řešení GENIUS zcela nezávislé na vašich interních sítích (jako je Wi-Fi a LAN). 

Nejmodernější šifrovaný přenos dat: Všechna data komunikovaná do cloudu jsou šifrována pomocí nejmodernějšího asymetrického šifrování a s cloudem mohou komunikovat pouze důvěryhodná zařízení.  

Řízený přístup k datům: Přístup k datům je omezen jen na vás a vybrané zaměstnance společnosti ACG, kteří se podílejí na poskytování lepších služeb a pomáhají vám lépe provozovat vývěvy. 

Zkušení partneři v hodnotovém řetězci, jako jsou například společnosti Sierra Wireless, Microsoft Azure, OrangeNEXt a Vodafone. 

360° přehled

Portál GENIUS Instant Insights™ poskytuje důležité informace o provozu vašich čerpadel, například:

STATUS

Stav

Označuje celkový stav čerpadel včetně provozních hodin, teploty a stavu servisu

AVAILABILITY

Dostupnost

Označuje procentuální dostupnost instalace vašich vakuových čerpadel, abyste se na ni mohli spolehnout ve věci stabilní výroby

UPTIME

Doba provozuschopnosti

Doba, po kterou vývěva vytváří požadovaný podtlak

ENERGY CONSUMPTION

Udržitelnost

Poskytuje jasné vstupy o spotřebě energie vakuového čerpadla a jeho dopadu na životní prostředí

ALERT

Hlášení

Označuje oznámení o potenciálních poruchách a požadavcích na servis. Upozornění lze naprogramovat tak, aby byla v reálném čase odesílána prostřednictvím SMS, aplikace WhatsApp nebo e-mailem všem příslušným kontaktům ve vaší organizaci.

Chcete-li se dozvědět více o portálu GENIUS, podívejte se na toto instruktážní video, seznamte se s procesem registrace a zjistěte, jak procházet ovládacím panelem.

Připojení vývěvy k řešení GENIUS Instant Insights™

Existují tři různé způsoby, jak připojit vývěvu k řešení GENIUS Instant InsightsTM

Pokud se chystáte zakoupit novou vývěvu, obraťte se na svého obchodního zástupce a zeptejte se na řešení GENIUS. 
Je-li model vývěvy, který kupujete, vybavený inteligentní řídicí jednotkou, pak lze připojení k portálu GENIUS lze provést pomocí sítě LAN nebo instalací sady GENIUS Box během spouštění vývěvy.

Pokud model vývěvy nemá inteligentní řídicí jednotky, lze vývěvu objednat z výroby s předem instalovanou sadou GENIUS Box.

Pokud jste již od nás vývěvu zakoupili, ale máte zájem o přidání vzdáleného připojení k vývěvě, s instalací řešení GENIUS je to snadné!

V závislosti na modelu vaší vývěvy můžete buď nainstalovat sadu GENIUS sami, nebo ji nechat nainstalovat jedním z našich servisních techniků, kteří to provedou při pravidelné návštěvě v rámci údržby. Trvá v průměru 30 minut, než se vaše vývěva spojí s portálem GENIUS.

Pokud je řešení GENIUS instalováno během návštěvy v rámci údržby, neúčtují se za instalaci řešení GENIUS žádné další náklady. 

Pokud je naplánována údržba vaší vývěvy v jedné z našich dílen, můžete také požádat o instalaci řešení GENIUS bez dodatečných nákladů. To znamená, že až dostanete vývěvu zpět, bude již řešení GENIUS nakonfigurované a funkční. 

GENIUS Instant Insights™

Díky portálu GENIUS Instant Insightsᵀᴹ získáte také flexibilitu v míře podrobností, kterou chcete o svých čerpadlech získat.

GENIUS Tiers™

*Bezplatný přístup k připojené vývěvě je vždy k dispozici s úrovní přístupu ACCESS

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Časté otázky týkající se řešení GENIUS Instant Insights™

Přečtěte si odpovědi na některé z nejpopulárnějších otázek, které položili jiní žadatelé. Nenašli jste svou otázku v seznamu? Obraťte se na místního experta ve vaší oblasti – vyplňte následující formulář. 

Co je to GENIUS Instant Insights™?

GENIUS Instant Insights™ je řešení vzdáleného připojení, které pomáhá zákazníkům dosáhnout vyšší úrovně provozuschopnosti, spolehlivosti a výkonu jejich vakuových produktů prostřednictvím sledování kritických událostí, které mohou vést k poruchám strojů. 

Proč bychom měli propojit své stroje s řešením GENIUS Instant Insights™?

Připojení vývěv k našemu řešení vzdáleného monitorování pomůže snížit riziko prostojů strojů v důsledku neočekávaných poruch, a tím i riziko výrobních ztrát, které mohou mít velký finanční dopad pro každou organizaci.

Navíc se díky řešení GENIUS Instant Insights™ seznámíte se spotřebou energie a profilem emisí CO2 v instalaci vakuového systému a podpoříte tak své podnikání prostřednictvím cílů udržitelnosti.

How do I get my pumps enabled with GENIUS?

You can have your machines connected and remotely communicating to our cloud based platform GENIUS Instant InsightsTM in different ways.

When purchasing a new machine, you can ask your sales representative if connectivity can be enabled from factory. This is because not all technologies of vacuum pumps will have this possibility from the production line, in that case, request your sales representative information about GENIUS aftermarket kits, they can be installed during the start up of the pumps by one of our Field Service Engineers or authorized Distributors.

When performing service on site or at one of our authorized workshops, you will be offered the possibility having GENIUS Box kit.

Additionally, when you have an active service agreement with us, the GENIUS Box kit will be installed as default, but you can always de opt in case it does not suit to you.

How do I choose the right vacuum pump oil?

When selecting vacuum pump oil, consider factors such as viscosity, compatibility with the pump material, and the specific requirements of the application. Use the Edwards oil finder to find the right oil for your equipment or contact your service representative.

How often should I change my vacuum pump oil?

The frequency of oil changes depends on the specific pump and application. In general, vacuum pump oil should be changed every three to six months, or more frequently for high-use applications or when the oil appears dirty or contaminated. Always consult the service manual of your pump.

How do I change my vacuum pump oil?

To change vacuum pump oil, first drain the old oil and dispose of it properly. Every pump comes with a service manual that explains exactly how you can change and dispose of the oil.
Refill the pump with the recommended amount and type of oil, and run the pump for several minutes to distribute the oil throughout the system.

What are some common problems with vacuum pump oil?

A: Common problems with vacuum pump oil include contamination, oxidation, and thermal breakdown. These issues can cause decreased pump performance, increased maintenance requirements, and premature pump failure. You can avoid these issues by selecting the right type of oil for your pump and conducting regular maintenance.

How do I dispose of used vacuum pump oil?

A: Used vacuum pump oil must be disposed of properly, in accordance with local regulations. Contact a waste management company or environmental agency for guidance on proper disposal methods.

Can vacuum pump oil be recycled?

Yes, vacuum pump oil can be recycled, but it requires specialised equipment and processes to remove contaminants and restore the oil's performance properties.

Used vacuum pump oil can become contaminated with debris, moisture, and chemical impurities that can degrade its performance and increase the risk of equipment failure. Recycling vacuum pump oil involves removing these contaminants through a combination of filtration, distillation, and chemical treatment processes.

Vacuum pump oil recycling is typically done by specialised oil recycling companies, who use equipment and processes to separate the oil from contaminants and restore its properties. This process can help extend the life of the oil and reduce waste and environmental impact by reducing the need for disposal of used oil.

Not all vacuum pump oils can be recycled, and the suitability for recycling will depend on the specific formulation and condition of the used oil. Therefore, it is important to consult with a qualified oil recycling company to determine the best course of action for disposing of used vacuum pump oil.

What’s the difference between compressor oil, hydraulic oil and vacuum pump oil?

Compressor oil, hydraulic oil and vacuum pump oil are three different types of lubricants used in different types of machinery.

Compressor oil is designed to resist oxidation, maintain viscosity under high temperatures, and provide excellent lubrication under high pressure. It typically contains additives to prevent rust and corrosion in the compressor system.

Hydraulic oil is designed to provide lubrication, resist oxidation, and maintain stable viscosity across a range of temperatures. It also contains additives to prevent rust, corrosion, and foaming.

Vacuum pump oil, on the other hand is designed to withstand the harsh operating conditions of a vacuum pump, including high temperatures and pressures, and resist degradation from chemical exposure. It is typically formulated with low vapour pressure to minimise contamination of the vacuum system and maintain a high level of vacuum performance.

While compressor oil, hydraulic and vacuum pump oil are all designed to provide lubrication to machinery, they are formulated to meet different requirements and should not be used interchangeably. Using the wrong type of oil in your vacuum pump can lead to decreased performance, increased maintenance requirements, and premature equipment failure.

Can I use mineral oil in a vacuum pump?

This depends on the specific vacuum pump and its requirements. Mineral oil is a type of vacuum pump oil that is commonly used in many types of vacuum pumps, particularly those with lower performance requirements or for pumps that are operated intermittently.

However, some vacuum pumps require specialised oil formulations, such as synthetic or specialty blends, to meet specific operating conditions and performance requirements. Using the wrong type of oil in a vacuum pump can lead to decreased performance, increased maintenance requirements, and premature equipment failure. Always consult the instruction manual of your vacuum pump, or use our oil finder to find the right type of oil for your equipment.

Contact your service sales representative for more information and benefits.

✔︎ Platné Neplatné číslo Neplatný kód země Příliš krátké Příliš dlouhé

Tím, že pošlete tento požadavek, vás bude společnost Edwards schopna kontaktovat pomocí shromážděných údajů. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Edwards employees standing in corridor smiling