Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Zabezpečte svůj proces

Akreditovaná kalibrační služba pro vaše vakuové čerpadlo

Bezpečnost vašeho procesu je klíčová. Přesný podtlak je jedním ze stavebních kamenů bezpečného a udržitelného procesu. A k udržení přesnosti měření vakuometrů je zapotřebí akreditované kalibrační služby. Přesné odečty měřidel splňují požadavky na kvalitu, bezpečnost, shodu s normami a předpisy.

Dodržování mezinárodních norem, předcházení ztrátě certifikace a zvýšení vaší výrobní důvěryhodnosti mají své těžiště v akreditované kalibrační službě pro vaše vakuová čerpadla. Zvyšte bezpečnost výrobního procesu, snižte plýtvání a vyhněte se složité likvidaci ve výrobě díky akreditovanému kalibračnímu procesu.

Kalibrace pro specifické aplikace

Různé aplikace vyžadují různé úrovně kalibrace měřidla. Služba kalibrace měřidel Edwards to ví, a proto nabízí následující tři úrovně kalibrace.

Úroveň certifikace

Certifikovaná úroveň

Provádí se v akreditované
laboratoři, nastavuje kalibraci
podle špičkových průmyslových standardů.
Je určena především pro proces,
který vyžaduje certifikaci podle normy ISO 17025
a DAkkS.

Logo Edwards Outdoor

Úroveň do výroby

Správná volba pro splnění požadavků
normy ISO 9001,
tato úroveň pokrývá většinu
průmyslových potřeb.
Tím je zaručena
konzistentní kvalita,
kterou zajišťuje pravidelná
a přesná kalibrace.

Zaměstnanci společnosti Edwards

Úroveň seřízení

Služba kalibrace na místě k seřízení měřidla a ke kontrole, zda funguje správně. Důrazně doporučeno tam, kde je kriticky důležité nepřerušení výroby.

Kalibrační rozsahy pro podtlak

Kalibrace

Úrovně
Hrubý podtlak

1013–1 mbar
Střední podtlak

1–10-3 mbar
Vysoký podtlak

10-3–10-7 mbar
Velmi vysoký podtlak

< 10-7 mbar
Certifikovaná úroveň V hlavním sídle V hlavním sídle V hlavním sídle V hlavním sídle
Úroveň do výroby V hlavním sídle V hlavním sídle V hlavním sídle V hlavním sídle

(až 10-11)
Úroveň seřízení V hlavním sídle nebo
servisním personálem na pracovišti
V hlavním sídle nebo
servisním personálem na pracovišti
V hlavním sídle V hlavním sídle

Zajištění bezpečnosti procesů

Různá průmyslová odvětví mají různé požadavky na četnost kalibrací – polovodičový/automobilový průmysl může vyžadovat kalibraci každých 1–3 měsíce, zatímco základní výzkumná laboratoř ji může vyžadovat pouze každých 12–24 měsíců.

Je důležité zajistit, aby kalibrace přístroje byla prováděna certifikovaným poskytovatelem servisních služeb, který dodržuje doporučené standardy. My provozujeme kalibrační laboratoř pro vakuometry a testování netěsností. Naše služba Vacuum Technique je akreditována DAkkS.

Naši odborníci vám mohou pomoci určit optimální cykly kalibrace měřicích přístrojů pro vaši aplikaci, a minimalizovat tak výpadky, prostoje a náklady.

Bez chyb

Zajistěte bezchybný a přesný proces

  • Zabraňuje riziku zvýšení nákladů na kvalitu výroby a snižuje nákladné opravy
  • Díky parametrům kontroly kvality se snižuje likvidace materiálu a doba strávená přepracováním výrobních šarží
Certifikace ISO

Udržte si certifikaci kvality ISO

  • Pravidelná kalibrace zajišťuje soulad s mezinárodními normami
  • Prokazuje shodu s deklarovanými jakostními normami, jako jsou ISO 9001, ISO 17025 a DAkkS
zajišťují udržitelný proces

Udržitelný proces a produkce

  • Rychlá doba vyřízení znamená méně peněz vynaložených na pracovní sílu, aniž by byla ohrožena kvalita
  • Kompletní kalibrační služby pro měřicí přístroje vyrobené společností Edwards a pro jiné značky a výrobce
Bezpečný a šetrný

Bezpečný a šetrný proces

  • Lepší kvalita, málo odpadu a žádná komplikovaná likvidace ve výrobě
  • Nepřesné měření může ohrozit bezpečnost a včasná detekce problémů udržuje výstup výroby na požadované úrovni

Get in contact with us

✔︎ Platné Neplatné číslo Neplatný kód země Příliš krátké Příliš dlouhé

Tím, že pošlete tento požadavek, vás bude společnost Edwards schopna kontaktovat pomocí shromážděných údajů. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Objevte naše další servisní řešení

Edwards employees standing in corridor smiling