Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nahlašování nesprávného chování

Máte-li podezření, že něco není v pořádku, doporučujeme vám využít SpeakUp – náš nezávislý systém Atlas Copco Group pro nahlášení nesprávného chování.

Všechna hlášení jsou prováděna anonymně, v místních jazycích, automaticky se přeloží do angličtiny a následně předají systémem SpeakUp zodpovědným osobám ve vedení společnosti.  

Prokázané neetické chování vede k disciplinárním opatřením, a to včetně ukončení pracovního poměru, a může být nahlášeno místním orgánům za účelem trestního stíhání.     

Použití systému SpeakUp je snadné

  • Nonstop přístup k systému
  • Hlášení prostřednictvím nahrané telefonické zprávy nebo online formuláře
  • Hlášení ve vašem jazyce
  • Hlášení probíhá zcela anonymně. Každému případu je přiřazeno sledovací číslo pro interní použití.
  • Pomocí sledovacího čísla případu se můžete k případu vrátit a odpovědět následné otázky či zobrazit aktuální stav případu.

Použijte externí systém hlášení nesprávného chování,

Proč, kdy a jak podat hlášení v systému SpeakUp