Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Láhev oleje Edwards
OLEJ PRO VAKUOVÉ VÝVĚVY, KTERÉMU MŮŽETE DŮVĚŘOVAT

Objevte oleje a kapaliny Edwards Vacuum pro všechny typy vývěv a všechny aplikace

Naše oleje a kapaliny Edwards jsou speciálně navrženy pro vývěvy a vakuové aplikace. Udržujte své vybavení ve výborném provozním stavu a výběrem správného oleje pro vývěvy zajistěte bezpečnost výroby.

Najděte a kupte si ten správný olej pro své vybavení.

VÝHODY

Proč si vybrat olej a kapaliny od Edwards?

Navrženo pro vaše vývěvy

Navrženo pro naše vývěvy a vaši aplikaci

Spolupracujeme s předními chemiky v každé technologické oblasti na vývoji inovativních olejů a maziv. Každá vývěva a každá aplikace vyžadují vlastní typ oleje, proto nabízíme kompletní portfolio, které přesně splní vaše potřeby. Obraťte se na naše servisní odborníky a požádejte je o radu.

rychlá globální dostupnost

Rychlá globální dostupnost

Skladujeme zásoby olejů a kapalin ve všech našich globálních distribučních centrech tak, aby byly připraveny k odeslání, když je potřebujete:

  •  Celosvětová dostupnost;
  •  Rychlá přeprava v praktických nádobách, které vyhovují potřebám vaší vývěvy;
  • Odborné rady týkající se aplikací a použití

provozuschopnost a spolehlivost

Provozuschopnost a spolehlivost

Správný olej a maziva zajišťují spolehlivý provoz vaší instalace a snižují náklady na údržbu. Vysoce kvalitní olej může dokonce zlepšit spotřebu energie vaší vývěvy, což vám umožní ušetřit na provozních nákladech.

CELÉ NAŠE PORTFOLIO

Olej pro vývěvy Edwards – kompletní portfolio

Diesterový olej pro rotační lamelové vývěvy

Edwards EXTENDS je diesterový olej nejnovější generace. Ultradrade EXTEND poskytuje dlouhodobé mazání s vynikající oxidační a tepelnou stabilitou. Vhodné pro rotační lamelové vývěvy a převody suchoběžných vývěv pod vakuem nebo parciálním tlakem.

Syntetický olej pro pomocné vývěvy, dmychadla a suchoběžné vývěvy

Syntetický olej je navržen pro delší životnost součástí podléhajících opotřebení a zaručuje celkovou účinnost pohonu vývěvy. Ultrafrade Kinetic se používá v různých průmyslových pomocných vývěvách, dmychadlech a suchoběžných vývěvách.

Minerální olej do vývěv s vysokými provozními teplotami

Olej Ultragrade® Performance byl navržen tak, aby zlepšoval výkon vývěvy a odolával vysokým provozním teplotám bez degradace oleje. Použití zahrnuje:

  • Malé rotační lamelové vývěvy, kde je potřeba funkce studeného startu nebo nízký počáteční točivý moment
  • Dvoustupňové rotační lamelové vývěvy malé a střední velikosti, kde je vyžadováno vysoké mezní vakuum a dobré mazání
  • Převodovky a hnací soustavy pod vakuem nebo parciálním tlakem. Velké jednostupňové rotační lamelové vývěvy, které k vytvoření vakuového těsnění vyžadují olej vyšší třídy
  • Dvoustupňové rotační lamelové vývěvy s velkou kapacitou, zejména při použití při vysokém zatížení nebo při rychlém pracovním cyklu.

Minerální olej pro vývěvy pro zpracování potravin

Řada Ultradrade® Performance Pure je určena k použití ve výrobě potravin s využitím vakuových maziv speciálně určených pro H2. Tento potravinářský minerální olej se obvykle používá u rotačních lamelových vývěv všech velikostí a objemů.

Chemicky stabilní a odolná vůči kyselinám, zásadám, halogenům a oxidů dusíku. Ideální pro aplikace, kde nelze tolerovat silikon.

Tato kapalina má nízkou viskozitu, která umožňuje snadné plnění a vypouštění. Určeno pro průmyslové aplikace s vysokým podtlakem, kde nelze tolerovat silikon.

Molekulární struktura tohoto oleje nabízí chemickou inertnost, stabilitu při vysokých teplotách a nízký tlak par. Je vhodný speciálně pro dotlačovací kompresory EH.

Silně destilovaná kapalina, z níž jsou odstraněny nenasycené a aromatické vazby a která je bez přísad. Toto mazivo s dlouhou životností je vyvinuto pro aplikace, kde mohou být oleje do rotačních čerpadel vystaveny reaktivním nebo korozivním látkám.

Nabízíme různé silikonové oleje, které jsou vysoce odolné vůči chemikáliím, oxidaci, záření a tepelnému namáhání. Tyto typy oleje jsou vhodné pro difuzní vývěvy, aplikace v oblasti vakuových povrchových úprav a pro další procesy, kde je vyžadováno mimořádně čistý a mimořádně vysoký podtlak.

Korozivzdorné vlastnosti a chemická inertnost oleje PFPE. Používá se v aplikacích, kde nepřátelské provozní podmínky normální uhlovodíkový olej pro vývěvy rychle ničí.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Časté otázky týkající se oleje do vakuové vývěvy

Přečtěte si odpovědi na některé z nejpopulárnějších otázek, které položili jiní žadatelé. Nenašli jste svou otázku v seznamu? Obraťte se na místního experta ve vaší oblasti – vyplňte následující formulář. 

Co je olej do vývěvy?

Olej pro vývěvy je speciální typ maziva, který se používá k mazání vakuových vývěv, k utěsnění vakuových systémů a k udržení výkonu vývěvy.

Vakuové vývěvy se používají k vytvoření podtlaku neboli záporného tlaku odstraněním molekul plynu z uzavřeného prostoru. Olej do vývěv je u těchto vývěv nutný k mazání pohyblivých součástí, jako jsou rotory nebo lopatky, a k vytvoření těsnění mezi pohyblivými díly a skříní čerpadla. Toto utěsnění je důležité kvůli udržení podtlaku a zabránění vniknutí vzduchu nebo jiných plynů do systému.

Proč je olej do vývěvy důležitý?

Správné mazání vysoce kvalitním olejem pro vývěvy je důležité k zajištění efektivního a spolehlivého provozu vývěv. Může také pomoci zabránit poškození součástí vývěvy a snížit náklady na údržbu.

What are the different types of vacuum pump oil?

There are several different types of vacuum pump oil available, including mineral oil, synthetic oil, and specialty blends. The specific type of oil needed depends on the type of pump and the application. Use the Edwards oil finder to find the right oil for your equipment.

How do I choose the right vacuum pump oil?

When selecting vacuum pump oil, consider factors such as viscosity, compatibility with the pump material, and the specific requirements of the application. Use the Edwards oil finder to find the right oil for your equipment or contact your service representative.

How often should I change my vacuum pump oil?

The frequency of oil changes depends on the specific pump and application. In general, vacuum pump oil should be changed every three to six months, or more frequently for high-use applications or when the oil appears dirty or contaminated. Always consult the service manual of your pump.

How do I change my vacuum pump oil?

To change vacuum pump oil, first drain the old oil and dispose of it properly. Every pump comes with a service manual that explains exactly how you can change and dispose of the oil.
Refill the pump with the recommended amount and type of oil, and run the pump for several minutes to distribute the oil throughout the system.

What are some common problems with vacuum pump oil?

A: Common problems with vacuum pump oil include contamination, oxidation, and thermal breakdown. These issues can cause decreased pump performance, increased maintenance requirements, and premature pump failure. You can avoid these issues by selecting the right type of oil for your pump and conducting regular maintenance.

How do I dispose of used vacuum pump oil?

A: Used vacuum pump oil must be disposed of properly, in accordance with local regulations. Contact a waste management company or environmental agency for guidance on proper disposal methods.

Can vacuum pump oil be recycled?

Yes, vacuum pump oil can be recycled, but it requires specialised equipment and processes to remove contaminants and restore the oil's performance properties.

Used vacuum pump oil can become contaminated with debris, moisture, and chemical impurities that can degrade its performance and increase the risk of equipment failure. Recycling vacuum pump oil involves removing these contaminants through a combination of filtration, distillation, and chemical treatment processes.

Vacuum pump oil recycling is typically done by specialised oil recycling companies, who use equipment and processes to separate the oil from contaminants and restore its properties. This process can help extend the life of the oil and reduce waste and environmental impact by reducing the need for disposal of used oil.

Not all vacuum pump oils can be recycled, and the suitability for recycling will depend on the specific formulation and condition of the used oil. Therefore, it is important to consult with a qualified oil recycling company to determine the best course of action for disposing of used vacuum pump oil.

What’s the difference between compressor oil, hydraulic oil and vacuum pump oil?

Compressor oil, hydraulic oil and vacuum pump oil are three different types of lubricants used in different types of machinery.

Compressor oil is designed to resist oxidation, maintain viscosity under high temperatures, and provide excellent lubrication under high pressure. It typically contains additives to prevent rust and corrosion in the compressor system.

Hydraulic oil is designed to provide lubrication, resist oxidation, and maintain stable viscosity across a range of temperatures. It also contains additives to prevent rust, corrosion, and foaming.

Vacuum pump oil, on the other hand is designed to withstand the harsh operating conditions of a vacuum pump, including high temperatures and pressures, and resist degradation from chemical exposure. It is typically formulated with low vapour pressure to minimise contamination of the vacuum system and maintain a high level of vacuum performance.

While compressor oil, hydraulic and vacuum pump oil are all designed to provide lubrication to machinery, they are formulated to meet different requirements and should not be used interchangeably. Using the wrong type of oil in your vacuum pump can lead to decreased performance, increased maintenance requirements, and premature equipment failure.

Can I use mineral oil in a vacuum pump?

This depends on the specific vacuum pump and its requirements. Mineral oil is a type of vacuum pump oil that is commonly used in many types of vacuum pumps, particularly those with lower performance requirements or for pumps that are operated intermittently.

However, some vacuum pumps require specialised oil formulations, such as synthetic or specialty blends, to meet specific operating conditions and performance requirements. Using the wrong type of oil in a vacuum pump can lead to decreased performance, increased maintenance requirements, and premature equipment failure. Always consult the instruction manual of your vacuum pump, or use our oil finder to find the right type of oil for your equipment.

dva lidé lezou na horu
NAŠE PRODUKTY

Objevte naši širokou škálu produktů a řešení