Váš prohlížeč není podporován

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Bezpečnost produktů

Bezpečnost produktů ve společnosti Edwards

Máme zavedené robustní systémy, které toto podporují a zajišťují, že naše produkty splňují všechny příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti produktů a ochrany životního prostředí.

Proces kontroly produktů

Pro všechny nové i upravené návrhy, standardní či nestandardní, po celém světě

 • Trvalý závazek vyvíjet návrhy, jež jsou šetrné vůči přírodě a účinné při využívání zdrojů
 • Identifikace a sledování příslušných právních předpisů a požadavků průmyslových norem pro zamýšlené trhy a prodejní území již od počátečního přezkoumání návrhu
 • Vícefázový proces vývoje s přezkoumáním mezi kolegy
 • Přezkoumání zaměřená na bezpečnost produktu a jeho soulad s předpisy, včetně dopadů na životní prostředí, v rámci celého životního cyklu
 • Příprava srozumitelných a podrobných informací pro zákazníky o všech bezpečnostních požadavcích týkajících se produktu po celou dobu jeho životnosti

Dodržování předpisů

Právní předpisy a normy mohou v příslušných případech zahrnovat:

 • Označení CE
 • REACH
 • ATEX
 • RoHS, např.: EU, Čína
 • Certifikace produktů třetích stran: UL, CSA, ETL, EAC
 • Specifické pro dané odvětví: SEMI S2

Certifikované výrobní závody

Výrobní závody certifikované prostřednictvím společných globálních systémů řízení za účelem zajištění konzistentně vysokých standardů a trvalého souladu produktu s předpisy:

 • ISO 9001, včetně specifických požadavků ATEX (EN 80079-34) v příslušných případech
 • ISO 14000
 • OHSAS 18001

Přísné postupy vyšetřování incidentů

Incidenty týkající se bezpečnosti produktů mají vysokou prioritu a jsou vyšetřovány neprodleně v souladu s naším globálním postupem pro vyšetřování, přičemž získaná ponaučení jsou komunikována v rámci celé společnosti.

EM Pump
Kondenzátory motorů vývěv řady E2M

Důležité informace o zvýšení bezpečnosti u rotačních lopatkových vývěv Edwards E2M0.7, E2M1 a E2M1.5. Zobrazit bezpečnostní upozornění


 


iXH Dry Pump

Optické izolátory regulátoru vývěvy

Důležité informace o zlepšení bezpečnosti vývěv Edwards iXH, iXM, iXL900, GXS a CXS. Zobrazit bezpečnostní upozornění

Turbo pump

Údržba turbomolekulární vývěvy STP

Důležité informace o pravidelné údržbě turbomolekulárních vývěv STP Edwards. Zobrazit bezpečnostní upozornění

Zjistěte, co nás odlišuje...

Vrácení zařízení: Postup

Zařízení může být při vrácení kontaminováno. Informace o bezpečném a účinném čištění položek naleznete ve formuláři postupů. Vyplnění tohoto dokumentu je nezbytné pro zajištěni bezpečnosti zaměstnanců společnosti Edwards – bez něj nemůžeme na produktu pracovat. Naše formuláře pro ochranu zdraví a bezpečnost lze stáhnout pomocí níže uvedených odkazů.

Kontaktujte nás. Vyhledejte odborníka z vaší lokality ještě dnes.