Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Kvalita ve společnosti Edwards

K dosažení našich cílů jsou všichni zaměstnanci společnosti Edwards povinni dodržovat chartu & zásad kvality společnosti Edwards. Dle ní se společnost Edwards zavazuje k dodávání vakuových zařízení a systémů pro správu výfukových plynů bez vad a poskytování pohotových služeb. Skupina Edwards má certifikaci třetí strany podle mezinárodní normy systému řízení kvality ISO 9001 Certifikát ISO společnosti Edwards. Máte-li jakékoli další otázky týkající se řízení kvality ve společnosti Edwards, můžete se obrátit na tým korporátní kvality zasláním e-mailu.