Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

kontrola-bezpečnosti-produktů-originál

Bezpečnost produktů ve společnosti Edwards

Máme zavedené robustní systémy, které toto podporují a zajišťují, že naše produkty splňují všechny příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti produktů a ochrany životního prostředí.

Proces kontroly produktů

Pro všechny nové i upravené návrhy, standardní či nestandardní, po celém světě

 • Trvalý závazek vyvíjet návrhy, jež jsou šetrné vůči přírodě a účinné při využívání zdrojů
 • Identifikace a sledování příslušných právních předpisů a požadavků průmyslových norem pro zamýšlené trhy a prodejní území již od počátečního přezkoumání návrhu
 • Vícefázový proces vývoje s přezkoumáním mezi kolegy
 • Přezkoumání zaměřená na bezpečnost produktu a jeho soulad s předpisy, včetně dopadů na životní prostředí, v rámci celého životního cyklu
 • Příprava srozumitelných a podrobných informací pro zákazníky o všech bezpečnostních požadavcích týkajících se produktu po celou dobu jeho životnosti

Dodržování předpisů

Právní předpisy a normy mohou v příslušných případech zahrnovat:

 • Označení CE
 • REACH
 • ATEX
 • RoHS, např.: EU, Čína
 • Certifikace produktů třetích stran: UL, CSA, ETL, EAC
 • Specifické pro dané odvětví: SEMI S2

Certifikované výrobní závody

Výrobní závody certifikované prostřednictvím společných globálních systémů řízení za účelem zajištění konzistentně vysokých standardů a trvalého souladu produktu s předpisy:

 • ISO 9001, včetně specifických požadavků ATEX (EN 80079-34) v příslušných případech
 • ISO 14000
 • OHSAS 18001

Bezpečnostní příručka k systému P40040100

Získejte odborné tipy a rady, jak zajistit bezpečnost vašeho vakuového systému po celou dobu jeho životního cyklu od návrhu po vyřazení z provozu. Příručka se zabývá chemickými nebezpečími, fyzickými nebezpečími, analýzou rizik, návrhem systému, výběrem vybavení a způsobem zajištění provozních postupů a školení.

Vyhledejte bezpečnostní příručku k systému P40040100 ve svém jazyce

Přísné postupy vyšetřování incidentů

Incidenty týkající se bezpečnosti produktů mají vysokou prioritu a jsou vyšetřovány neprodleně v souladu s naším globálním postupem pro vyšetřování, přičemž získaná ponaučení jsou komunikována v rámci celé společnosti.

EM Pump
Kondenzátory motorů vývěv řady E2M

Důležité informace o zvýšení bezpečnosti u rotačních lopatkových vývěv Edwards E2M0.7, E2M1 a E2M1.5. Zobrazit bezpečnostní upozornění

 

iXH Dry Pump

Optické izolátory regulátoru vývěvy
Důležité informace o zlepšení bezpečnosti vývěv Edwards iXH, iXM, iXL900, GXS a CXS. Zobrazit bezpečnostní upozornění

Turbo pump

Údržba turbomolekulární vývěvy STP
Důležité informace o pravidelné údržbě turbomolekulárních vývěv STP Edwards. Zobrazit bezpečnostní upozornění

Kontaktujte nás. Vyhledejte našeho odborníka z vaší lokality ještě dnes.