Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

zásady-etického-nákupu-banner

Etika v dodavatelském řetězci

Společnost Edwards má zákonnou i etickou povinnost zajistit, aby její dodavatelé, zaměstnanci a ostatní zúčastněné strany ve svých nákupních postupech a standardech kladli prvořadý důraz na bezpečnost a aby tyto postupy byly ekologické, účinné a dobře řízené.

Pomáháme našim dodavatelům porozumět potřebám a obchodním standardům společnosti Edwards a dodržovat je.

Bez ohledu na to, kde působíme, očekáváme od dodavatelů, zaměstnanců a dalších zúčastněných stran určité všeobecné a minimální standardy obchodního chování. Toto je základ našich zásad etického nákupu.

Všichni zaměstnanci společnosti Edwards, kteří mají závazky vůči dodavatelům, mají za úkol získat a udržet si nejkonkurenceschopnější produkty a služby na trhu. Řízení nákupu a efektivní dodávky však není jen o získání nejlepší hodnoty za vynaložené peníze. Jde také o zajištění toho, aby výrobky a služby byly získány ze zdrojů, které zohledňují naši bezpečnost, zdraví, životní prostředí, dohled nad výrobky, kvalitu produktů, sociální, právní a etické normy a naše požadavky na udržitelnost.

Pobočky společnosti Edwards se po celém světě zavazují dodržovat nejvyšší zákonné, etické a podnikové standardy odpovědnosti. Tyto standardy jsou obsaženy v globálním obchodním kodexu naší organizace a v naší nákupní politice. Dodržování standardů v těchto dokumentech je nezbytným předpokladem pro obchodování se společností Edwards.