Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Getty_images_Prostředí_Jezera

  • Za životní cyklus našich produktů zabráníme vzniku většího množství emisí uhlíku, než kolik jich vyprodukujeme.
  • Naše technologie umožňují výrobu širokého spektra ekologických produktů – vakuum je nezbytné pro výrobu solárních článků a polovodičových světelných zdrojů.
  • Když je třeba naše produkty nahradit, nabízíme způsoby jejich renovace pro opětovné použití – každý rok repasujeme 35 000 produktů. Na konci životního cyklu jsou naše vakuové produkty rozebrány tak, aby jejich primární materiály byly recyklovány a neskončily na skládkách
  • Investujeme také do nových zařízení, která splňují nebo překračují ekologické normy a mění způsob naší práce. Naše evropské a severoamerické produktové společnosti například přeměňujeme  na využívání 100% obnovitelné elektrické energie.

Kontaktujte nás. Vyhledejte našeho odborníka z vaší lokality ještě dnes.