Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Pasivní vakuoměry a řídicí jednotky

Pasivní vakuoměry Edwards jsou měřicí hlavy bez vlastní elektroniky: Jsou vhodné pro prostředí s vysokou úrovní záření nebo s velmi vysokými okolními teplotami.

Řada pasivních vakuoměrů

Řada pasivních vakuoměrů Edwards

Pasivní vakuoměry mají zcela oddělenou měřicí část od elektroniky ovladače. Hlava, která je připojena k systému, obsahuje pouze komponenty potřebné pro fyzické měření, a veškerá další elektronika je obsažena v řídicí jednotce. Řídicí jednotka a kabel musí být proto specifické pro požadovaný vakuoměr.

Odolná a přesná řešení pro nejnáročnější prostředí:

  • Ideální pro fyziku vysokých energií a aplikace výzkumu a vývoje, kde by radiace mohla poškodit normální aktivní elektroniku měřicích přístrojů. Tyto měřicí přístroje mají v takových prostředích dlouhou a osvědčenou historii.
  • Díky těmto aplikacím, které často vyžadují mimořádně vysoký podtlak, mají naše pasivní vakuoměry nejširší rozsah měření, který je schopen dosáhnout hodnoty až 2e-12 mbar u naší řady IG40-EX.

Speciální řídicí jednotky

Elektronika pasivních vakuoměrů je uložena v samostatné řídicí jednotce, která jim umožňuje zvládat ozářená prostředí. 

K dispozici jsou dvě řídicí jednotky: analogové a digitální výstupy, integrované nastavené hodnoty, které nabízejí možnost volby integrace do širšího systému.

  • PGC201 – ovládání 2 vakuoměrů pirani (PRG20K) a jednoho vakuoměru se studenou katodou (CPG35K). 
  • PGC202 – ovládání 2 vakuoměrů pirani (PRG20K) a jednoho vakuoměru s horkou katodou (IG40BA nebo IG40EX).
Passive Gauges Table

Tabulka pasivních vakuoměrů

Robustní

měřicí hlava je odolnější vůči ionizujícímu záření

Vypékatelné

Měřicí hlavy UHV lze vystavit velmi vysokým teplotám

Širší měřicí rozsah

možnost měření od atmosféry do2e-12 mbar