Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

KORPORÁTNÍ ZPRÁVY

Společnost Edwards Vacuum podporuje výzkum 2D materiálů na univerzitě v Jeně

GLOBÁLNÍ | 9. listopadu 2023 | 3 min

Univerzita Friedricha Schillera v Jeně: Elektronový ozařovací systém

Univerzita Friedricha Schillera v Jeně: Elektronový ozařovací systém

Univerzita Friedricha Schillera v Jeně, známá svými příspěvky v oboru optiky a kvantové fyziky, našla ve společnosti Edwards Vacuum cenného partnera.

Již více než osm let dodává společnost Edwards základní vývěvy a měřicí přístroje, což univerzitě umožňuje provádět špičkový výzkum 2D materiálů v rámci skupiny aplikované fyzikální chemie a molekulární nanotechnologie, kterou vede prof. Andrej Turchanin. Ve výsledku tato spolupráce otevřela cestu pro technologický pokrok v oblastech, jako je elektronika, skladování energie a fotonika.

Dědictví dokonalosti

Univerzita Friedricha Schillera v Jeně je prestižní výzkumný ústav sídlící v Německu. Založena byla v roce 1558 a je jednou z nejstarších německých univerzit, jež je známá pro svou vynikající akademickou úrovní.

Univerzita významně přispěla k rozvoji oborů optiky, fotoniky a kvantové fyziky a získala rozsáhlé mezinárodní uznání. 

Univerzita Friedricha Schillera v Jeně je věrným zákazníkem společnosti Edwards Vacuum, který spoléhá na vývěvy této společnosti v systémech umožňujících zejména manipulaci a charakterizaci 2D materiálů v rámci skupiny aplikované fyzikální chemie a molekulární nanotechnologie.  

Výzva zákazníka

Eliminace rizik kontaminace z jejích vakuových sestav, zajištění bezmazného prostředí.

Naše řešení

Komplexní řada vývěv podporovaných nejnovějšími technologiemi, osvědčenými odbornými znalostmi a společnou inovační vizí.

Výsledek

Partnerství, které nejen přispělo k vědeckým objevům, ale také podpořilo technologické inovace.

Elektronový ozařovací systém

Vývěvy a měřicí přístroje společnosti Edwards jsou nezbytné pro vytváření a udržování nezbytných podmínek pro experimenty prováděné na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně. Jednou z klíčových aplikací je elektronový ozařovací systém, v němž jsou nízkoenergetické elektrony směrovány na samouspořádané monovrstvy (SAM neboli self-assembled monolayers), aby vytvořily tenké uhlíkové nanomembrány (CNM neboli carbon nanomembranes) o tloušťce 1 nm. Nanomembrány CNM v této skupině 2D materiálů vynikají svými speciálními vlastnostmi, jako je vysoká mechanická stabilita, nastavitelná chemická funkčnost, pórovitost s možností ladění a vysoká propustnost světla.

Vakuové komory v těchto systémech jsou vybaveny turbomolekulárními vývěvami nEXT, suchoběžnými spirálovými vývěvami nXDS, vakuoměrem WRG a řídicí jednotkou TIC. Tato čerpadla evakuují nežádoucí molekuly a ionty z komory, což výzkumníkům umožňuje dosáhnout podmínek vysokého vakua pro požadované molekulární propojení pro výrobu nanomembrán CNM. 
 

Suchoběžné vývěvy hrají klíčovou roli při udržování čistoty našeho výzkumu. Suchoběžné vývěvy společnosti Edwards se ukázaly být nezbytným nástrojem pro odstraňování jakýchkoli rizik kontaminace z našich sestav. Díky zajištění bezmazného prostředí poskytují vývěvy Edwards čistotu a jistotu, které potřebujeme k přesnému provedení naší práce. Navíc jsou nyní naše provozy udržitelnější.

Christof Neumann , Vědec na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně

Hmotnostní spektrometr

Úspěšný provoz univerzitního hmotnostního spektrometru do značné míry závisí na jeho turbomolekulární vývěvě nEXT a na spirálové vývěvě nXDS. Tyto vývěvy  vytvořejí a udržují prostředí ultra vysokého vakua, což zaručuje přesnou analýzu vzorků a umožňuje studium chování plynu pomocí 2D materiálů.

Reaktory pro chemickou depozici z par

Pro usnadnění růstu 2D materiálů, jako je grafen a dichalkogenidy přechodových kovů (TMD neboli transition metal dichalcogenides), využívá Univerzita Friedricha Schillera v Jeně reaktory pro chemickou depozici vybavené rotačními lamelovými vývěvami RVvakuoměry Pirani APG. Tyto vývěvy jsou odpovědné za evakuaci skleněných trubic v reaktorech, což vytváří přesné nízkotlaké prostředí nezbytné pro optimální růst materiálu.

Plazmový systém

Další důležitou aplikací vývěv na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně je systém reaktivní leptání ionty. Pomocí suchoběžných spirálových vývěv nXDS vědci vytvářejí vakuum potřebné pro vytvoření kyslíkové nebo argonové plazmy, které používají pro čištění vzorků a substrátů. Čisté vzorky jsou nezbytné pro přesná měření na molekulární úrovni a pro následnou analýzu. 

Laboratoř nanosenzorů

Vědci v univerzitní laboratoři nanosenzorů využívají  čerpací stanici TIC, která obsahuje turbomolekulární vývěvy nEXT, suchoběžné spirálové vývěvy nXDSaktivní vakuoměry, jako je vakuoměr WRG a řídicí jednotka TIC. Tato sestava umožňuje přesné měření elektrických a opticko-elektronických vlastností 2D materiálů ve vysokém vakuu a hraje klíčovou roli při posuzování jejich použitelnosti v elektronických a fotonických zařízeních. 

Partnerství, které posiluje

Spolupráce mezi společností Edwards Vacuum a Univerzitou Friedricha Schillera v Jeně významně zvýšila výzkumnou kapacitu univerzity. Spolehlivé a efektivní vývěvy zajišťují, že experimenty probíhají v kontrolovaném prostředí bez nežádoucích nečistot a rušení. To je klíčové pro získání přesných a reprodukovatelných výsledků ve studiu 2D materiálů. 

Sestava vývěv na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně: RV3, nXDS a příslušenství

Sestava vývěv na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně: RV3, nXDS a příslušenství

Produkty společnosti Edwards vynikají spolehlivostí a dlouhou životností. Zařízení vyráběná touto společností konzistentně poskytují spolehlivý výkon, který potřebujeme pro náš výzkum, a prokazují vynikající odolnost v dlouhých časových obdobích. Produkty jsou snadno uživatelsky udržovatelné, takže není třeba volat servisního technika.

Christof Neumann , Vědec na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně

Podle Christofa je společnost Edwards velice nápomocným a rychle reagujícím partnerem, který neprodleně a efektivně řeší potřeby univerzity. Zmínil i dostupnost vyhrazených kontaktních osob, která minimalizuje riziko možného narušení jejich provozu. Navíc ocenil i cenné zdroje ve formě instruktážních videí o údržbě a opravách poskytovaných společností Edwards. 

 

Nejde jen o poskytnutí správného produktu, ale také o nabídku vynikajících služeb. Upřednostňujeme rychlou komunikaci a dodávku servisních spotřebních materiálů, kdykoli je Univerzita Friedricha Schillera v Jeně požaduje. Naší nejvyšší prioritou je uspokojit potřeby našich klientů a zajistit, aby byli vybaveni nejnovějšími systémy.

Johannes Stefanski , Prodejní technik divize Scientific Vacuum ve společnosti Edwards

Díky poskytování spolehlivých řešení vakua pomohla společnost Edwards výzkumníkům prozkoumat nové hranice v syntéze, manipulaci a charakterizaci materiálů. Toto partnerství nejen přispělo k vědeckému objevu, ale také podpořilo technologické inovace, které otevřely cestu k průlomům v různých oborech. Stěžejní úloha společnosti Edwards Vacuum při vytváření a udržování optimálních experimentálních podmínek podtrhuje hodnotu spolupráce mezi průmyslem a univerzitou při podpoře výzkumu a vytváření podmínek pro technologický pokrok. 

 

Edwards vacuum fuels Jena university's research on 2D materials

PDF

4.7 MB

Chcete-li se dozvědět další informace, kontaktujte nás.