Váš prohlížeč není podporován

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Edwards Barocel® kapacitní manometry a řídicí jednotky

Edwards Barocel: Zlatý standard přesného měření!

Kapacitní manometr Edwards

Jako součást řady aktivních měřičů mají lineární výstup 0–10 V, který lze jednoduše převést na odečet tlaku.

K dispozici ve třech hlavních variantách: miniaturní, standardní a vyhřívané, stejně jako s různými rozsahy v celém rozsahu stupnice, můžete přesně řídit od atmosféry po 1e-4 mbar.

  • Přesnost v rozsahu od 1 % pro miniaturní do 0,15 % pro verze s vyhříváním
  • Možnost výstupu lineárního signálu 0–10 V nebo komunikace prostřednictvím rozhraní RS232 pro podrobnější a přímé ovládání

Přesnost a spolehlivé řízení

Vzhledem k tomu, že všechny naše nabídky pokrývají více plných rozsahů, je výběr vakuoměru, který pokrývá váš procesní rozsah, jednoduchý. 

Můžete si také být jistí, že vakuoměry mají více ochran proti znečišťujícím látkám (integrovaný deflektor, keramická povrchová úprava, ochranný štít membrány) a jako nejlepší na trhu jsou odolné proti kolísání nuly.

Řídicí jednotky – místní displej a ovládání systému

Pokud pro tyto vakuoměry potřebujete lokální displej, nabízíme speciální variantu řídicí jednotky TIC, která pracuje vedle našich stamdardních aktivních vakuoměrů také se všemi vakuoměry Barocel. 

Díky možnosti připojení až 6 vakuoměrů současně (maximálně 3 vakuoměrů Barocel v závislosti na vyhřívané/nevyhřívané verzi) můžete jednou řídicí jednotkou pokrýt více oblastí systému.

Nízké náklady na vlastnictví

není třeba žádná údržba – žádné další náklady!

Dvě integrované nastavené hodnoty

schopnost spouštět akce prostřednictvím integrovaných nastavených hodnot

Žádné kolísání

odolná konstrukce snímače je vhodná pro blokování zátěže a náročné procesy

Dokumentace