Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Údržba spirálové vývěvy EDO 065–100

Jak udržovat vaše spirálové vývěvy EDO 65–100

Suchoběžné průmyslové vývěvy EDO zvládnou všechny aplikace hrubého a středního vakua. Vývěvy nabízejí vynikající možnosti provádění servisu a doporučujeme vám, abyste servis vývěvy prováděli sami s použitím našich originálních sad náhradních dílů. 

Průmyslová vývěva EDO jakožto nejnovější inovace v technologii suchoběžných vývěv je ideální pro aplikace, jako je výroba desek plošných spojů, testování elektroniky a vakuové odplyňování. Spolehlivé, čisté, modulární a energeticky úsporné průmyslové spirálové vývěvy EDO pro všechny aplikace hrubého a středního vakua a prodloužené servisní intervaly (až 8000 hodin nebo 2 roky) znamenají jen málo přerušení provozu. Přestože nabízíme širokou škálu servisních řešení, která vyhoví vašim potřebám, mají vývěvy EDO vynikající možnosti provádění servisu a doporučujeme vám, abyste servis vývěvy prováděli sami s použitím našich originálních sad náhradních dílů.

K dokončení postupu údržby budete potřebovat níže uvedené náhradní díly a sadu. 

Náhradní díl / sada Číslo položky
EDO – Servis u zákazníka 1* A50871720
Sada pro opětovné promazání ložisek* 2236232060

Jak provádět servis spirálových vývěv EDO 65–100

Podívejte se na video a přečtěte si níže uvedené kroky, abyste věděli, jak můžete provádět servis spirálových vývěv EDO 65–100.

Kroky

Odšroubujte mechanismus

Krok 1: Demontujte přívodní ventil a připouštění plynu

 • Odšroubujte šrouby
 • Demontujte sestavu přívodního ventilu
 • Dávejte pozor, pružina by po uvolnění mohla způsobit újmu
 • Demontujte připouštění plynu
Vyjmutí O-kroužků

Krok 2: Demontujte přední kryt

 • Demontujte zaslepovací uzávěry a O-kroužek z čelní desky
Demontujte přívodní filtr

Krok 3: Demontujte vstupní filtr a krycí desku

 • Demontujte držák filtru a vstupní filtr
 • Sejměte kryt a O-kroužek z drážky OS
Demontujte vyvažovací závaží

Krok 4: Demontujte vyvažovací závaží

 • Demontujte šroub a podložku
 • Odmontujte vyvažovací závaží
Odmontujte sestavu proti otáčení

Krok 5: Odmontujte sestavu proti otáčení

 • Demontujte protikolizní kroužek a šrouby
 • Demontujte sestavu pohyblivé spirály proti otáčení
Odstraňte OS a vyměňte těsnění hrotu

Krok 6: Odstraňte OS a vyměňte těsnění hrotu

 • Vyměňujte těsnění hrotu každé 2 roky (menší údržba) a pohyblivou spirálu každé 4 roky (velká údržba)
 • Začněte od krátkého konce těsnění hrotu
 • Očistěte otřepy na počátečním konci těsnění hrotu
 • Začněte od konce, který je blízko středu
 • Odřízněte 5 cm těsnění hrotu navíc před koncem
 • Nasaďte jiné těsnění hrotu
Vyměňte těsnění hrotu FS

Krok 7: Vyměňte těsnění hrotu FS

 • Při výměně těsnění hrotu FS postupujte podobně jako při výměně těsnění hrotu OS
Sestavte OS a sestavu proti otáčení

Krok 8: Sestavte OS a sestavu proti otáčení

 • Nastavení utahovacího momentu: 8 Nm
 • Sestavte protikolizní kroužek
 • Zkontrolujte orientaci tak, aby nápis na přední straně směřoval k vám
 • Nastavení utahovacího momentu: 8 Nm
 • Nastavení utahovacího momentu: 4 Nm
Sestavte vyvažovací závaží

Krok 9: Sestavte vyvažovací závaží

 • Zarovnejte drážku a klíč hřídele
 • Nastavení utahovacího momentu: 30 Nm
Sestavte a znovu namažte krycí desku

Krok 10: Sestavte a znovu namažte krycí desku

 • Nastavení utahovacího momentu: 4 Nm
 • Vložte adaptér a pomocí injekční stříkačky vytlačte dovnitř nové mazivo.
 • Regenerace je nutná pouze během menší servisní údržby.
 • Nastavení utahovacího momentu: 4 Nm
Edwards employees standing in corridor smiling