Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Odpovídající primární a sekundární vývěvy

Sekundární vývěvy vyžadují primární vývěvu, aby provedla jejich počáteční „odčerpání“ před provozem anebo aby podporovala jejich nepřetržitý provoz. Existuje několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu pro správnou kombinaci nebo „uspořádání“ primárních a sekundárních vývěv, aby byl zajištěn bezpečný a optimalizovaný výkon.

Proč je důležité zvolit správnou kombinaci vývěv?

Důsledky nesprávného výběru mohou být vážné, od „zastavení“ difuzní vývěvy (a velké kontaminace olejem) po přehřívání turbomolekulární vývěvy.

Následující část popisuje tyto požadavky ilustrované pomocí běžných příkladů.

Na co se používají primární a sekundární vývěvy?

Primární vývěva (PP) je vývěva, která odčerpává atmosférický tlak. Může to být rotační lamelová olejová (OSRV), membránová, spirálová, vícestupňová Rootsova, pístová, šroubová a kapalinokružná vývěva.

Sekundární vývěvy (SP) vyžadují před uvedením do provozu počáteční odčerpání primárními a někdy i jinými sekundárními vývěvami na požadovaný tlak. Mohou to být například olejové difúzní vývěvy (ODP), turbomolekulární vývěvy (TMP), parní pomocné vývěvy (VB), mechanické pomocné vývěvy (MB), iontové getrové vývěvy (IGP), titanové sublimační vývěvy (TSP), neodpařované getrové vývěvy (NEG), kryogenní vývěvy, molekulární a regenerační vývěvy.

V některých případech jsou pro nepřetržitý provoz vyžadovány předčerpávací vývěvy; to je případ vývěv ODP, TMP a VB.

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při párování primárních a sekundárních vývěv

Aby bylo možné spárovat vývěvy PP a SP, je třeba zvážit několik věcí:

  •  Doba počátečního odčerpání vývěvou PP do bodu, kdy proces odčerpávání „převezme“ vývěva SP. To je zvláště důležité, pokud se vývěva SP spouští ve stejnou dobu jako vývěva PP a daný tlak musí být dosažen v daném čase, aby se zabránilo přerušení činnosti vývěvy SP.
  • Počáteční „tlakový ráz“ průtoku plynu a tlaková špička při spuštění vývěvy SP. To je znázorněno na obrázku níže, kde spirálová vývěva nXDS15i je vývěvou PP a nEXT300D je sekundární TMP; špička ve výkonu odpovídá nárůstu tlaku, když vývěva SP (nEXT300D) „převezme“ odčerpávání.
příklad kombinace vývěv

To by vedlo k odpovídajícímu nárůstu na ~1,5 mbar ve vývěvě PP, jak je uvedeno níže: 

příklad propustnosti kombinace vývěv

  • Nesmí být překročen maximální protitlak (MBP) / kritický protitlak (CBP). Tím se omezí maximální průtok plynu. Vývěva PP musí mít dostatečný výkon při požadovaném protitlaku, nikoli při předpokládaném špičkovém/jmenovitém výkonu vývěvy PP.
  • Hodnota MBP může být uvedena výrobcem pro nulový průtok spíše než s průtokem.
  • Čistota (je vyžadována suchoběžná vývěva?).
  • Je nutné, aby vývěva PP byla integrovatelná s vývěvou SP?
  • Jaká je typická zbytková atmosféra vývěvy PP – zejména v kombinaci s vývěvami TMP s ohledem na kompresi? To je důležité, protože například relativně nízký kompresní poměr vývěvy TMP pro H2 může omezit dosažitelný mezní tlak, pokud je částečný tlak H2 v předčerpávací vývěvě významný.