Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Suchoběžné spirálové vývěvy

Úžasná podoba vysoce výkonných suchoběžných vývěv

Edwards nXDS20i Scroll Pump

Řady Edwards mXDS, nXDS a XDS suchoběžných spirálových vývěv

Suchoběžné spirálové vývěvy Edwards nabízí prověřená řešení suchého, čistého čerpání pro celou řadu aplikací.

Spirálové vývěvy představují vynikající alternativu rotačních lamelových vývěv v případech, kdy je žádoucí čerpání bez použití oleje.

Suchoběžné spirálové vývěvy mXDS

Model mXDS představuje malou suchoběžnou alternativu k rotačním lamelovým olejem těsněným vývěvám a membránovým vývěvám s podobným výkonem, který poskytuje maximální rychlost 3 m3h-1 a mezní tlak 0,1 mbar.

Model mXDS je kompaktní a lehký, váží pouhých 8 kg a má účelovou rukojeť, díky které je vysoce přenosný.

Pro systémové výrobce může být vývěva obvykle montována vodorovně nebo svisle a pro pohodlné připojení může být přívod orientován vertikálně nebo horizontálně s alternativní násuvnou přípojkou, která je k dispozici jako příslušenství.

 • Vyplnění výkonové mezery v portfoliu malých suchoběžných vývěv Edwards.

Tyto kompaktní spirálové vývěvy mají stejně jako větší modely nXDS standardně konstrukčně zabudované zařízení přívodu připouštění plynu pro manipulaci s vodní párou a výfukový ventil.

Obvykle mají nižší požadavky na příkon ve srovnání s vývěvami s podobnou kapacitou, což z nich činí skvělé zařízení pro úsporu energie a ideální volbu pomáhající při snižování uhlíkové stopy.

Optimalizované ventilátorové chlazení je výhodné z hlediska snižování hluku pro zajištění tiššího provozu, což vede k příjemnému pracovnímu prostředí, a čisté bezolejové vývěvy bez nutnosti doplňování, výměn nebo likvidace oleje představují řešení šetrné k životnímu prostředí.

Vývěvy mXDS3 jsou nabízeny ve standardní verzi nebo konfigurované s elektromagnetickým přívodním oddělovacím ventilem pro zvýšenou ochranu systému a jsou dodávány s tlumičem výfuku / filtračním příslušenstvím, čímž se z nich stanou mXDS3s.

Suchoběžná spirálová vývěva Edwards mXDS3
Společnost Edwards představuje jednotku mXDS3s
Společnost Edwards představuje jednotku mXDS3s – miniatura
Společnost Edwards představuje jednotku mXDS3s
02:13
mXDS3 – flexibilita – miniatura
mXDS3 – flexibilita
0:29
mXDS3 – prostředí – miniatura
mXDS3 – prostředí
0:29
mXDS3 – mezera ve výkonu – miniatura
mXDS3 – rozdíl v výkonu
0:16
Edit Video Playlist Component

Zažijte výhody, které přicházejí s řadou mXDS

 • Flexibilita: Kompaktní a lehké, s horizontální nebo vertikální montáží a s přívodem, který lze orientovat vertikálně nebo horizontálně
 • Výkon: Čerpací rychlost 3 m3h-1 s mezním vakuem 0,1 mbar, zařízení přívodu přídavného plynu spolu s výfukovým ventilem pro ochranu systému
 • Životní prostředí: Čistý provoz bez oleje, bez nutnosti dolévání, výměn nebo likvidace olej, s nižšími nároky na příkon, což pomůže snížit uhlíkovou stopu

Suchoběžné spirálové vývěvy nXDS

Model nXDS je suchoběžná spirálová vývěva nabízející čerpací rychlosti 6–20 m3h-1, a to v kombinaci s nižšími mezními tlaky, nižší spotřebou energie a nižšími hladinami hluku než u ostatních vývěv.

Vývěvy nXDS jsou navrženy tak, aby bylo možné provádět jejich servis kompletně na místě instalace.

Inteligentní řídicí funkce a až pětiletý servisní interval zajišťují nízké celkové provozní náklady, takže se jedná o první volbu malé suchoběžné vývěvy pro většinu současných pokročilých technologií.

Vestavěná řídicí jednotka vývěvy nabízí:

 • Široký rozsah napěťového vstupu s automatickým výběrem.
 • Snadno použitelná tlačítka ručního ovládání včetně tlačítka pro řízení rychlosti v pohotovostním režimu pro efektivní ladění procesu.
 • ... a rozhraní dálkového ovládání pro pohodlnější obsluhu.
Suchoběžná spirálová vývěva Edwards nXDS15i

Řada nXDS posouvá vakuovou technologii na vyšší úroveň:

Díky zlepšenému výkonu, výjimečné kapacitě čerpání, tichému provozu a prodlouženým servisním intervalům je jednotka nXDS nejlepší volbou pro suché použití!

Edwards představuje spirálové vývěvy nXDS
Edwards představuje spirálové vývěvy nXDS
Edwards představuje spirálové vývěvy nXDS
02:11
Animace rotační vývěvy nXDS – miniatura
Animace rotační vývěvy nXDS
0:23
Video výměny čelního těsnění u spirálové vývěvy nXDS – miniatura
Výměna čelního těsnění u spirálové vývěvy nXDS
05:37

Proč zvolit model nXDS?

 • Tichý provoz: díky nízké hladině hlučnosti 52 dB(A) umožňuje jednotka nXDS lepší pracovní podmínky a má malý dopad na okolní prostředí.
 • Jednoduchá obsluha: pomocí inteligentních a snadno použitelných ovládacích prvků.
 • Není nutné likvidovat žádnou kontaminaci ani olej: vývěvy jsou hermeticky utěsněny pro vytvoření vakua bez maziva a nečistot.
 • Nízké celkové provozní náklady díky kombinaci dlouhého servisního intervalu a nízké spotřeby energie.
 • Rychlejší proces díky vynikající manipulaci s výpary, takže je model nXDS vhodný pro ještě širší rozsah aplikací!

Suchoběžné spirálové vývěvy XDS

Staly se průmyslovým standardem tam, kde je nezbytné suchoběžné čerpání, a osvědčily se jako robustní a čisté řešení vývěv v řadě aplikací s rychlostí čerpání až 40 m3h-1.

 • Podnikněte další krok!
Kombinace patentované dvojité spirálové technologie a obtokových ventilů umožnila společnosti Edwards nabídnout řadu vývěv XDS35i Enhanced doplňující původní řadu.
 
Jednotka XDS35i je vybavena technologií inteligentního pohonu, která se stará o vývěvu a zajišťuje prvotřídní výkonnost.
 
Se sníženými požadavky na špičkový výkon při tlacích primárního odčerpání a kontinuálních vyšších rychlostech tyto vylepšené vývěvy umožňují uživateli řešit výkonovou obalovou křivku na pomoc v těch speciálních aplikacích, kde je důležitý výkon primárního odčerpání nebo schopnost odčerpávat velkoobjemové komory.
 
Verze Enhanced nabízí až o 20 % nižší požadavky na špičkový výkon během počátečního odčerpání. To znamená, že jsou schopné odčerpat velké komory bez ztráty výkonu.
 
Při těchto tlacích primárního odčerpání dosahují až o 25 % vyšší rychlosti čerpání, což pomáhá rovněž u aplikací s vyšší frekvencí cyklů.
Suchoběžná spirálová vývěva Edwards XDS35i
Společnost Edwards představuje vylepšené velké spirálové vývěvy XDS35i, které prezentuje David Goodwin
Společnost Edwards představuje vylepšené velké spirálové vývěvy XDS35i, které prezentuje David Goodwin – miniatura
Společnost Edwards představuje vylepšené velké spirálové vývěvy XDS35i, které prezentuje David Goodwin
02:27
Výměna čelního těsnění u spirálové vývěvy Edwards XDS35i – miniatura
Výměna čelního těsnění u spirálové vývěvy Edwards XDS35i
10:30
Výměna čelního těsnění u vývěvy Edwards XDS5 a XDS10 – miniatura
Výměna čelního těsnění u vývěvy Edwards XDS5 a XDS10
10:01

Přínosy řady XDS!

 • Ochrana ložisek: zajišťuje oddělení mezi provozními plyny a mazáním ložisek, aby bylo zajištěno čisté vakuum a neexistovala žádná možnost kontaminace maziva provozními plyny, což prodlužuje životnost ložisek.
 • Inteligentní motorový pohon: znamená globálně konzistentní výkon, ochranu vývěvy proti přetížení a možnost vzdáleného spuštění a zastavení.
 • Připouštění plynu při vysokém průtoku: umožňuje odsávání výparů včetně vodní páry až do hodnoty 240 gh-1.
 • Jednoduchá konstrukce jednostranné spirály: umožňuje provést údržbu během několika minut, což přináší nízké náklady na vlastnictvímaximální dobu provozuschopnosti.

Použití

Fyzika vysokých energií

 • Beam lines 
 • Akcelerátory 
 • Mobilní vývěvy (vozíky) 
 • Podpora turbomolekulárních vývěv 
 • Laserové odsávání 

Elektronová mikroskopie

 • TEM
 • SEM
 • Přístroje na potahování vzorků

Příprava vzorků

 • Vysoušeče gelu
 • Rukavicové boxy
 • Rotační výparníky
 • Centrifugy

Výzkum a vývoj

 • Evakuace komor
 • Systémy povrchových úprav
 • Podpora turbomolekulárních vývěv

Chemické provedení

 • Vysoušeče gelu
 • Rukavicové boxy
 • Rotační výparníky
 • Centrifugy
 • Regenerace rozpouštědel
 • Destilace/extrakce/filtrace

Hmotnostní spektrometrie

 • GCMS
 • LCMS
 • ICPMS
 • MALDI
 • RGA
 • Věda o površích
 • Detektory netěsností

průmyslový

 • Regenerace a recirkulace plynu
 • Rukavicové boxy
 • Vyčerpání brzdového potrubí a klimatizace
 • Systémy povrchových úprav
 • Lyofilizace
 • Plnění/vyprazdňování plynových lahví
 • Výroba chladicích systémů
 • Odplynění/vytvrzování (olej, epoxidová pryskyřice)

Podívejte se na naše produkty v praxi!

REFERENCE ZÁKAZNÍKů SPOLEČNOSTI EDWARDS

Suchoběžné spirálové vývěvy mXDS3 a mXDS3s – digitální brožura
nXDS dry scroll pumps - Brochure

PDF

4 MB

PDF

4 MB

mXDS3 and mXDS3s Dry Scroll Pumps - Datasheet

PDF

487.6 kB

Zaměstnanec společnosti Edwards stojí na chodbě a usmívá se
SERVISNÍ ŘEŠENÍ

Přečtěte si více o našich nabídkách v části Servisní řešení