Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Mechanické turbomolekulární vývěvy nEXT

Turbomolekulární vývěva nEXT1230

Řada turbomolekulárních vývěv nEXT vychází z desítek let zkušeností

Turbomolekulární vývěva je vícestupňová turbína s axiálním průtokem, ve které lopatky rotující vysokou rychlostí zajišťují kompresi zvyšováním pravděpodobnosti, že se bude plyn pohybovat ve směru čerpání. Turbomolekulární vývěva je optimalizována pro podmínky molekulárního toku a vyžaduje vhodně dimenzovanou předčerpávací vývěvu k výstupu do atmosféry.

Řada nEXT obsahující modely s rychlostí čerpání 55, 85, 240, 300, 400, 730, 925 a 1250 l/s pro dusík byla navržena tak, aby kombinovala všechny nejnovější technologické pokroky ve vývoji turbomolekulárních vývěv.

Nabízí také možnost servisu koncovým uživatelem, čímž vytváří skutečně prvotřídní produkt.

Proč vybrat řadu nEXT?

  • Vynikající výkon s mimořádnými rychlostmi čerpání a kompresními poměry
  • Osvědčená spolehlivost pro bezstarostný provoz: máme dlouholeté zkušenosti a obrovskou instalační základnu turbomolekulárních vývěv
  • Flexibilní řešení s dostupnou službou na míru provedených návrhů
  • Snadné použití díky integrovaným inteligentním ovládacím prvkům
  • Prodloužená životnost a nízké náklady na vlastnictví: čerpadla jsou plně servisovatelná koncovým uživatelem
  • Široká škála standardních variant pro širší výběr pro zákazníka
Společnost Edwards představuje řadu turbomolekulárních vývěv nEXT
Edwards Presents nEXT Turbomolecular Pump Range thumbnail
Společnost Edwards představuje řadu turbomolekulárních vývěv nEXT
0:00
Edwards nEXT Rotation Animation thumbnail
Animace rotační vývěvy Edwards nEXT
0:21

Turbomolekulární vývěvy nEXT55 a nEXT85

Modely nEXT55 a nEXT85 jsou z řady nEXT těmi nejkompaktnějšími. Čerpací rychlosti vývěv jsou pro dusík 55 l/s a 85 l/s.

Zavedení variant, které lze upevnit v jakékoli orientaci a které mají stejné čerpací charakteristiky a spolehlivost jako stávající vývěvy, poskytuje zákazníkům pro případy, kdy je to potřeba, ještě větší flexibilitu.

Naše vakuové stanice základní úrovně kombinují model nEXT85 s volitelnou primární vývěvou a jednoduchou řídicí jednotkou.

nEXT85 a nEXT55

nEXT85 (vlevo) a nEXT55 (vpravo)

Turbomolekulární vývěva nEXT55
nEXT55 Turbomolecular Vacuum Pump thumbnail
Turbomolekulární vývěva nEXT55
0:00
nEXT55 and nEXT85 Turbomolecular Vacuum Pumps thumbnail
Turbomolekulární vývěvy nEXT55 a nEXT85
0:00
Edwards nEXT85 Turbomolecular Pump Oil Cartridge Replacement thumbnail
Výměna olejové vložky turbomolekulární vývěvy Edwards nEXT85
02:06
nEXT85 turbomolecular pump thumbnail
Turbomolekulární vývěva nEXT85
02:06

Turbomolekulární vývěvy nEXT240, nEXT300 a nEXT400

Modely nEXT240, nEXT300 a nEXT400 nastavují standard pro vědecké turbomolekulární vývěvy. Vycházejí z desítek let zkušeností a jsou založené na našich osvědčených řadách EXT a STP. 

S těmito dlouho zavedenými modely nabízíme širokou škálu velikostí a variant, které výrobcům OEM a koncovým uživatelům poskytují větší výběr a flexibilitu pro přizpůsobení nejvhodnějšího vakuového řešení jejich individuálním potřebám. 

Zjistěte, jak lze model nEXT300 kombinovat s primárními vývěvami pro turbomolekulární vakuové stanice s vyšší čerpací kapacitou.

Turbomolekulární vývěvy nEXT240, nEXT300 a nEXT400

Turbomolekulární vývěvy nEXT240, nEXT300 a nEXT400

Turbomolekulární vývěvy nEXT240, nEXT300 a nEXT400
nEXT240, nEXT300 and nEXT400 Turbomolecular Vacuum Pumps  thumbnail
Turbomolekulární vývěvy nEXT240, nEXT300 a nEXT400
0:00
Edwards nEXT240/300/400 Turbomolecular Pump Oil Cartridge and Bearing Replacement thumbnail
Výměna olejové vložky a ložiskového modulu turbomolekulární vývěvy Edwards nEXT240/300/400
08:01

Turbomolekulární vývěvy nEXT730, nEXT930 a nEXT1230

Díky modelům nEXT730, nEXT930 a nEXT1230 jsme rozšířili řadu naší přední platformy nEXT na trhu o tři nové větší vývěvy, které nabízejí výrazně vyšší rychlosti přesahující 730 l/s a 925 l/s a a 1250 l/s pro dusík. Nyní jsme tato větší čerpadla posunuli o krok dál a můžeme nabídnout nové varianty s vysokou kompresí, vhodné pro aplikace UHV, a varianty s vysokou propustností určené pro náročné průmyslové aplikace. S těmito dlouho zavedenými modely nabízíme širokou škálu velikostí a variant, které výrobcům OEM a koncovým uživatelům poskytují větší výběr a flexibilitu pro přizpůsobení nejvhodnějšího vakuového řešení jejich individuálním potřebám. 

Tyto kompaktní vývěvy jsou schopny pracovat v jakékoli orientaci* a jsou podporovány celou řadou příslušenství pro chlazení, ventilaci, napájení a ovládání. 

Kromě zaměření na výzkum a vývoj, kde jsou někdy vyžadovány vyšší rychlosti čerpání, jsou tyto vývěvy také navrženy tak, aby splňovaly požadavky průmyslových aplikací, jako jsou povrchové úpravy, tepelné zpracování, svařování paprskem, leptání, iontová implantace, odplynění a další.

* Pro nEXT1230 pouze invertovaná volba 

Turbomolekulární vývěvy nEXT730, nEXT930 a nEXT1230

Přehled: turbomolekulární vývěvy Edwards nEXT730 / nEXT930
Edwards nEXT730/nEXT930 Turbomolecular Pumps Overview thumbnail
Přehled: turbomolekulární vývěvy Edwards nEXT730 / nEXT930
04:25
Edwards nEXT730/930 Turbomolecular Pump Bearing Module Replacement thumbnail
Výměna ložiskového modulu turbomolekulární vývěvy Edwards nEXT730 / nEXT930
09:42
nEXT730, nEXT930 and nEXT1230 Turbomolecular Vacuum Pumps thumbnail
Turbomolekulární vývěvy nEXT730, nEXT930 a nEXT1230
0:00
nEXT1230 Turbomolecular Vacuum Pump thumbnail
Turbomolekulární vývěva nEXT1230
0:35

Turbomolekulární vývěvy nEXT Split Flow

Turbomolekulární vývěvy nEXT Split Flow 200200D, 20020BID, 60/30D, 60/30 ID, 300200D a 300200BID byly vyvinuty pro projekty, kde je nedostatek místa nebo jsou stanoveny komplexní požadavky na vakuum pro více vývěv současně.

Fungují tak, že rozdělují výstupy vakua na několik „vstupů“, které lze naprogramovat tak, aby čerpaly nezávisle. Díky tomu jsou ideální pro složité nebo spletité operace anebo tam, kde by nasazení více samostatných turbomolekulárních vývěv nebylo praktické kvůli nedostatku místa.

Kromě toho, že nabízejí výrobcům OEM a koncovým uživatelům ještě větší míru flexibility, poskytují také lepší energetickou účinnost a nižší počáteční kapitálové výdaje ve srovnání s nasazením samostatných turbomolekulárních vývěv.

Turbomolekulární vývěva nEXT Split Flow

Turbomolekulární vývěva nEXT Split Flow

Podívejte se na naše produkty v praxi!

REFERENCE ZÁKAZNÍKů SPOLEČNOSTI EDWARDS

nEXT – Digitální brožura
nEXT Split Flow – Digitální brožura
English
Zaměstnanec společnosti Edwards stojí na chodbě a usmívá se
SERVISNÍ ŘEŠENÍ

Přečtěte si více o našich nabídkách v části Servisní řešení