Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Suchoběžné membránové vývěvy

Základní volba suchoběžné vývěvy

Membránová vývěva Edwards XDD1

Membránové vývěvy Edwards

Výkon, na který se můžete spolehnout

Vysoké mezní vakuum a rychlé odčerpání 

Membránová vývěva XDD1

Membránové vývěvy XDD1 jsou kompaktní a efektivní a používají se pro předčerpávání malých kombinovaných turbomolekulárních vývěv v čistých aplikacích s vysokým podtlakem a jsou také navrženy tak, aby byly samostatně stojícími stolními jednotkami. Typického mezního tlaku lepšího než 5 x 10-8 mbar lze dosáhnout při použití vývěvy XDD1 k předčerpání turbomolekulární vývěvy 70 ls-1.

Funkce a výhody v kostce

  • Technologie suchého čerpání bez maziv eliminuje potřebu nákladných výměn a likvidace oleje
  • Nízká hmotnost a malý půdorys umožňují flexibilitu použití
  • Ideální předčerpávací vývěva pro malé turbomolekulární vývěvy
  • Po celém světě možnosti 115/230 V nebo 24 V
  • Konektor IEC 60320 C14 na AC vývěvách
  • Splňuje požadavky norem EN61010, EN1012, CSA/UL

Suchoběžné membránové vývěvy Edwards XDD1 jsou základní volbou pro vysoké mezní vakuum a rychlé odčerpání.

Membránové vývěvy D-Lab

Membránové vývěvy D-LAB s teflonovými hlavami a membránami odolnými vůči chemikáliím a ventily z materiálu Kalrez® nabízí uživatelům z chemických či farmaceutických laboratoří široké spektrum možností. 

Vývěvy s jednou hlavou pro tlak 100 mbar se hodí pro použití se sušicím vybavením nebo jako náhrada vodoproudých vývěv, zatímco vývěvy se dvěma hlavami pro tlak 8 mbar jsou vhodné pro rotační odpařování, přenos plynů a celou řadu aplikací se středním vakuem.

Membránová vývěva D-Lab

Funkce a výhody v kostce

  • 100% bez maziv, bezúdržbové a tiché
  • Šest různých čerpacích kapacit a modulární rozšíření - D-Lab lze optimalizovat pro libovolnou aplikaci
  • Všechny části hlavy čerpadla v kontaktu s čerpanými plyny jsou odolné proti agresivním látkám (PTFE, FFKM, PVDF)
Zaměstnanec společnosti Edwards stojí na chodbě a usmívá se
SERVISNÍ ŘEŠENÍ

Přečtěte si více o našich nabídkách v části Servisní řešení