Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

hands holding together

Usilujeme o rozmanitost

Rozdíly mezi námi jsou naše silné stránky

Úsilí o rozmanitost

Rozmanitost

Domníváme se, že rozmanitost inspiruje inovace a pomáhá porozumět potřebám zákazníků. Usilujeme o to, abychom prosazovali rovnost příležitostí v procesech přijímání zaměstnanců i jejich kariérních postupů a podnikáme mnoho pro to, abychom přilákali pracovní síly vyznačující se rozmanitostí, například realizujeme programy pro vedení lidí v oblasti prodeje zaměřené na genderovou rozmanitost. Zastáváme jasný postoj vůči diskriminaci a máme zavedené zásady a procesy bránící sexuálnímu obtěžování a dalším formám diskriminace.Jsme globální společnost a naši pracovníci tuto skutečnost odrážejí.

Rozmanitost a začleňování, skutečné základy inovací, musí zůstat v jádru toho, co děláme. Jen tak můžeme být i nadále první na mysli i mezi volbami našich zákazníků

Geert Follens , Prezident obchodní oblast Vacuum Technique

Genderová rovnost

Dosahujeme neustálých pokroků ve všech aspektech rozmanitosti na všech úrovních organizace. Naším cílem je dosáhnout do roku 2030 stavu, kdy 30 % našich zaměstnanců budou tvořit ženy. Neustále podporujeme pozitivní povědomí prostřednictvím spolupráce s místními akademickými institucemi a snažíme se přimět inženýrky, aby uvažovaly o zajímavé kariéře v naší společnosti.

Vyhledávání volných míst a podání přihlášky