Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

ExteriérClevedonFactory-banner

Polovodičové světelné zdroje

Polovodičové zdroje osvětlení, jako jsou LED diody, nabízejí ve srovnání s klasickými žárovkami či zářivkami úsporu energie a výhody pro životní prostředí. V některých případech mohou nabídnout 80% úsporu energie oproti běžným systémům osvětlení. LED diody jsou polovodičová zařízení vyráběná ve vakuu s plyny, které vyžadují pečlivou manipulaci – vakuové a odsávací systémy Edwards zprostředkovávají tento proces a zároveň chrání životní prostředí.

Solární články

Fotovoltaický solární článek je také polovodičovým zařízením, které v přítomnosti světla vyrábí elektřinu. Solární články poskytují čistou obnovitelnou energii, takže neznečišťují ovzduší a nevytvářejí nebezpečný odpad či hluk. Výsledné úspory z rozsahu vedly ke zvětšení procesních komor – zde opět stojí vakuové vybavení a zařízení na snižování emisí Edwards v čele rozvoje této ekologicky prospěšné technologie a zajišťuje její dosažení s minimálním dopadem výroby na životní prostředí.

Potahování skla

Vakuově potažené sklo se primárně používá k řízení tepelného zatížení budov solární energií. Více vrstev obsahujících exotické oxidy kovů vytváří infračervené odrazivé vlastnosti. Snížení tepelného zatížení budov snižuje potřebu elektrické energie pro provoz klimatizace v zemích s teplým klimatem. Naopak v chladných zemích se tyto odrazivé vlastnosti používají k udržení tepla a snížení spotřeby paliva používaného k vytápění. Modernizací technologie vývěvy (od difúzních vývěv po turbomolekulární vývěvy STP) jsme snížili spotřebu energie tohoto procesu až o 95 %, s poklesem oxidu uhličitého o 22,6 tun ročně.

Odplynování oceli

Vakuové odplynování (VD) a vakuové oxidační oduhličení (VOD) se používají při výrobě speciálních slitin oceli za účelem snížení hladin vodíku, uhlíku a dalších nečistot během sekundárního procesu výroby oceli.

Suché mechanické vývěvy společnosti Edwards nabízejí ve srovnání s tradičními vícestupňovými systémy parního ejektoru značné úspory energie, s podporou vodokružních vývěv.