Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Akreditovaná kalibrační služba pro vaše vakuové čerpadlo

Kalibrace pro specifické aplikace

red-line1

Různé aplikace vyžadují různé úrovně kalibrace měřidla. Služba kalibrace měřidel Edwards to ví, a proto nabízí následující tři úrovně kalibrace.

CertifiedLevel

Certifikovaná úroveň

Provádí se v akreditované laboratoři a nastavuje kalibraci podle špičkových průmyslových standardů. Je speciálně určena pro procesy vyžadující certifikaci ISO 17025 a DAkkS.

FactoryLevel

Úroveň do výroby

Tato úroveň, která je správnou volbou pro splnění normy ISO 9001, pokrývá většinu průmyslových potřeb. Tím je zaručena konzistentní kvalita, která je zajištěna pravidelnou a přesnou kalibrací.

AlignmentLevel

Úroveň seřízení

Služba kalibrace na místě k seřízení měřidla a ke kontrole, zda funguje správně. Důrazně doporučeno tam, kde je kriticky důležité nepřerušení výroby.

Kalibrační rozsahy pro podtlak

red-line1
Kalibrace

Úrovně
Hrubý podtlak

1013–1 mbar
Střední podtlak

1–10-3 mbar
Vysoký podtlak

10-3–10-7 mbar
Velmi vysoký podtlak

< 10-7 mbar
Certifikovaná úroveň V hlavním sídle V hlavním sídle V hlavním sídle V hlavním sídle
Úroveň do výroby V hlavním sídle V hlavním sídle V hlavním sídle V hlavním sídle

(až 10-11)
Úroveň seřízení V hlavním sídle nebo
servisním personálem na pracovišti
V hlavním sídle nebo
servisním personálem na pracovišti
V hlavním sídle V hlavním sídle

Zajištění bezpečnosti procesů

red-line1

Různá průmyslová odvětví mají různé požadavky na četnost kalibrací – polovodičový/automobilový průmysl může vyžadovat kalibraci každých 1–3 měsíce, zatímco základní výzkumná laboratoř ji může vyžadovat pouze každých 12–24 měsíců.

Je důležité zajistit, aby kalibrace přístroje byla prováděna certifikovaným poskytovatelem servisních služeb, který dodržuje doporučené standardy. My provozujeme kalibrační laboratoř pro vakuometry a testování netěsností. Naše služba Vacuum Technique je akreditována DAkkS.

Naši odborníci vám mohou pomoci určit optimální cykly kalibrace měřicích přístrojů pro vaši aplikaci, a minimalizovat tak výpadky, prostoje a náklady.

Zajistěte bezchybný a přesný proces

Udržte si certifikaci kvality ISO

  • Zabraňuje riziku zvýšení nákladů na kvalitu výroby a snižuje nákladné opravy
  • Díky parametrům kontroly kvality se snižuje likvidace materiálu a doba strávená přepracováním výrobních šarží
  • Pravidelná kalibrace zajišťuje soulad s mezinárodními normami
  • Prokazuje shodu s deklarovanými jakostními normami, jako jsou ISO 9001, ISO 17025 a DAkkS

Udržitelný proces a produkce

Bezpečný a šetrný proces

  • Rychlá doba vyřízení znamená méně peněz vynaložených na pracovní sílu, aniž by byla ohrožena kvalita
  • Kompletní kalibrační služby pro měřicí přístroje vyrobené společností Edwards a pro jiné značky a výrobce
  • Lepší kvalita, málo odpadu a žádná komplikovaná likvidace ve výrobě
  • Nepřesné měření může ohrozit bezpečnost a včasná detekce problémů udržuje výstup výroby na požadované úrovni
/

Get in contact with us

✔︎ Platné Neplatné číslo Neplatný kód země Příliš krátké Příliš dlouhé

Tím, že pošlete tento požadavek, vás bude společnost Edwards schopna kontaktovat pomocí shromážděných údajů. Další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Kontaktujte nás. Vyhledejte odborníka z vaší lokality ještě dnes.