Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Rozsáhlý sortiment ventilů pro vakuové systémy

Pro jakoukoli aplikaci

Ventily pro vakuové systémy

Komplexní sortiment ventilů – úhlové, šoupátkové, přímé a speciální

Máme to pravé řešení, které splní vaše procesní požadavky. Jako výrobce vyhlášený inovacemi v konstrukci čerpadel aplikujeme stejný přístup, energii a závazek i na naše ventily. Výsledkem je rozsáhlý sortiment ventilů s možností volby způsobů ovládání, použitých materiálů a velikostí. Pro výkon ve vysokém vakuu byly vybrány materiály robustní konstrukce.

Důvěra v naše ventily začíná již na počátku – v procesu návrhu. K optimalizaci konstrukce ventilu využíváme techniky, jako je analýza konečných prvků. Náročný zkušební program v naší laboratoři pro testování prostředí před uvedením do výroby zajišťuje, že každý ventil, který dodáme, splní potřeby vaší aplikace. 

Jakmile jsou ventily puštěny do výroby, podrobují se přísné kontrole kvality a jsou jednotlivě testovány pomocí detektoru úniku hmotnostního spektrometru s héliem. Ventily potrubí s těsněním pomocí vlnovce jsou vyrobeny s O-kroužky 100% bez maziva, které při vystavení působení vakua poskytují bezkonkurenční nízké úrovně kontaminace. 

Při výběru správného ventilu pro váš vakuový systém zohledněte určité provozní parametry

Při návrhu vakuového systému se bude výběr ventilů řídit potřebou určitých provozních parametrů.Když vybíráte ventil pro vakuový systém, je nezbytné zvážit všech devět parametrů uvedených tučně a podle níže uvedeného popisu: 

Pohon

Je možné zvolit manuální, elektromagnetickou nebo pneumatickou variantu, což bude dáno návrhem vašeho systému a vybavením, které je pro stroj k dispozici.

Tolerance znečištěného systému

Vakuové ventily mají různou schopnost zachovat těsnost ve „špinavých“ vakuových systémech. Pokud systém vytváří nebo obsahuje prach nebo jiné částice, zvolte ventil s vysokou tolerancí.

Rozměr

Vyberte ventil, který se hodí k velikosti vašeho vakuového potrubí. Chcete-li udržet vysoké rychlosti čerpání a průtoky, nesnižujte velikost potrubí kvůli tomu, aby bylo možné použít menší ventil.

Rozsah tlaku

Maximální i minimální jmenovitý tlak jsou důležité, zejména pokud je vakuový systém občas natlakován na vyšší než atmosférický tlak.

Konfigurace portů

V závislosti na umístění ventilu může být potřeba přímý nebo pravoúhlý ventil.

Životnost

Střední doba do selhání je důležitý parametr pro elektromagnetické a pneumatické ventily při rychlých cyklech nebo tam, kde jste prodloužili intervaly údržby.

Indikace polohy

Možná budete potřebovat místní nebo vzdálenou indikaci ventilu, znát jeho polohu v rámci vašeho řídicího systému.

Rychlost uzavření

Pokud vyžadujete rychlé uzavření ventilu, použijte buď elektromagnetický ventil, nebo pneumatický ventil.

Odolnost vůči korozi

K dispozici jsou ventily v provedení z nerezové oceli pro aplikace, které zpracovávají korozivní plyny.

Zaměstnanec společnosti Edwards stojí na chodbě a usmívá se
SERVISNÍ ŘEŠENÍ

Přečtěte si více o našich nabídkách v části Servisní řešení