Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Hmotnostní spektrometrie

Identifikace a kvantifikace molekul v jednoduchých a komplexních směsích

Edwards ve světě hmotnostní spektrometrie

Odborné znalosti a know-how základů vakuové technologie a inovací

Trypsin digestive enzyme molecule (human), chemical structure. Trypsin is an enzyme that contributes to the digestion of proteins in the digestive system.
Klíčovou výhodu společnosti Edwards přináší její tým aplikací a derivátů (A&D).

Partnerský přístup k návrhu systémů začíná u specialisty na vakuum, který využívá náš vývojový software TransCalc HSM k optimalizaci vašich systémů. TransCalc HSM, vyvinutý interně, je jedinečný program, který se používá k simulaci celého vakuového systému od atmosférického tlaku po mimořádné vysoké vakuum (UHV).

Tento software byl vyvinut tak, aby poskytoval rychlou simulaci chování navrženého vakuového řešení a zajistil tak, že bude dokonale splňovat vaše požadavky.

Přesná počítačová simulace vám nabízí možnost zefektivnit vývojový cyklus, vyhnout se nákladnému iterativnímu přístupu a dosáhnout kratší doby do uvedení na trh.

Edwards applications and derivatives team
Se společností Edwards můžete rychle a flexibilně vytvořit dokonalé řešení pro vaše potřeby.

Pokud dodaná vývěva nebude splňovat vaše požadavky na prostor nebo výkon, naše oddělení pro aplikace a deriváty vyvine vakuové řešení na míru a promění navrhovaný modelovaný systém ve skutečnost.

Naše zaměření na technologický pokrok v oblasti vakua a investice do výzkumu a vývoje nám umožňují vyvíjet inovativní produkty, které splňují požadavky zákazníků na konkrétní aplikace.