Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

průmyslové aplikace

Špičkové inovace po více než 100 let

Úspora procesů pro vaše průmyslové aplikace

Naše produkty jsou navrženy tak, aby vám pomohly dosáhnout dlouhodobých úspor procesů a rozvíjet udržitelné podnikání. Inovativní technologie, které jsme vyvinuli, pomáhají zlepšit využití vakua pro průmyslové aplikace, snížit kapitálové náklady, zlepšit provozní efektivitu a snížit dopad na životní prostředí.

Inovativní produkty pro měnící se odvětví

Vývěvy vybavené pohony s proměnnými otáčkami (VSD) jsou příkladem našich předních inovací na trhu. Vývěvy Edwards VSD jsou navrženy tak, aby fungovaly podle potřeby, a integrují do vašeho výrobního procesu úsporu energií a efektivitu procesů. To zase pomáhá zlepšit provozní efektivitu, omezit častou údržbu a dosáhnout úspor nákladů prodloužením životnosti vašich kapitálových investic. Jedná se o optimalizovaný výkon s dlouhodobou udržitelností.Pokud si nejste jisti správnou vývěvou pro zamýšlený proces, obraťte se na místní zastoupení společnosti Edwards. Naši odborníci na aplikace vám rádi pomohou vybrat správné vakuové řešení pro vaši konkrétní potřebu.

Příslušné aplikace

Naše znalosti a postřehy

  • Brožury
  • Případové studie zákazníků
Brožury
Případové studie zákazníků
Kontaktujte nás. Vyhledejte odborníka z vaší lokality ještě dnes.