Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Servis s výměnou

Zamýšlíte se nad tím, jak se zbavit nechtěných, nepoužívaných nebo nefunkčních vývěv?
Máme pro vás řešení! Odprodejte na protiúčet ty vývěvy, které již nepotřebujete, a získejte za ně peníze.

Naše služba BuyBack pro vakuová zařízení promění vaši nepotřebnou vývěvu v hotovost ve třech snadných krocích.

EDW vacuum pump

     

     Nepotřebné vývěvy

Krok 1

 

   Sdílejte údaje o vývěvě (číslo dílu, sériové číslo a stupeň stavu)

   Znalost stavu vývěvy nám pomáhá posoudit hodnotu. Stav měříme pomocí našeho třístupňového systému.

  • 3. stupeň znamená, že vývěva byla využívána málo až vůbec, byla renovována nebo je stále v původním obalu.
  • 2. stupeň znamená, že vývěva stále funguje dobře, ale mohla by vyžadovat určitý servis, a žádná z hlavních součástí není poškozená. Hlavními součástmi jsou například rotor, stator, motor.
  • 1. stupeň znamená, že vývěva již nefunguje, vyžaduje významný servis nebo výměnu hlavních součástí.
Krok 2

 

  Získejte cenovou nabídku a schvalte ji

Krok 3

 

  Vývěvy se odesílají do našeho závodu
  Jakmile se vaše nepotřebná vývěva vrátí zpět k nám, obdržíte za ni platbu.

Opravdu velmi snadné!

Nyní máte čistý sklad nebo skladovací zařízení a výborně jste využili stroje, které již nesloužily vašim potřebám.

Účast v tomto programu má mnoho výhod.

finanční flexibilita

      Finanční flexibilita

Náš program BuyBack vám nabízí způsob, jak využít jinak vázaný kapitál. Likvidací zařízení, která již nepotřebujete, můžete zvýšit svou finanční flexibilitu a mít více prostředků pro obchodní činnosti a investice.

Ikona snížení nežádoucích nákladů

Lépe uspořádaný sklad

Poskytuje vám příležitost zbavit se vývěv, které již nepotřebujete, a získat tak více prostoru pro cennější vybavení.

 

 

Snížené riziko

   Snížení nákladů na energie

Likvidace starého zařízení může být nákladná. Toto břemeno na sebe vezmeme my, a zároveň podpoříme postupy snižování a opětovného využívání odpadu, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

 

Chcete-li se dozvědět více o programu BuyBack nebo zahájit proces odprodeje v rámci programu BuyBack

Vyhněte se poruchám dříve, než nastanou.

Chcete chránit svou vývěvu před poškozením a zbytečnými prostoji? Pak si přečtěte o našich produktech pro vzdálené připojení a servisních plánech ServicePlanTM

 

Řešení HealthCheck PROTM identifikuje stav vývěvy a informuje vás, takže máte mezi servisními návštěvami stále přehled.

Služba GENIUS Instant InsightsTM nepřetržitě monitoruje vaši vývěvu, zajišťuje vám aktuální přehled o výkonu a upozorní vás na jakékoli nesrovnalosti, poruchy nebo kontaminaci.

Služba ServicePlanᵀᴹ naplánuje pravidelnou údržbu tak, aby vaše výroba hladce fungovala.

dva lidé lezou na horu
Edwards employees standing in corridor smiling