Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Úspory energie při výrobě polovodičů

Green pump upgrades

Případová studie o snížení nákladů na energii ve výrobě s naší modernizací pro úsporu energie iXH 1210

V dynamickém prostředí výroby polovodičů je optimalizace spotřeby energie nezbytná pro udržitelnost a ziskovost. Uspokojování požadavků na výstup a zároveň ekologických omezení je rostoucí globální výzvou.

Normy pro ekologický reporting a stále přísnější emisní předpisy v důsledku boje se změnou klimatu, motivují výrobce polovodičových čipů, aby úzce spolupracovali se svými dodavateli zařízení a služeb. Tato úzká partnerství přinášejí nové inovace do strategií, infrastruktury a iniciativ, které používají výrobci ke snížení spotřeby zdrojů a dopadu výroby polovodičů na životní prostředí.  

Proto spolupracujeme se zákazníky na vývoji zařízení a systémů, abychom minimalizovali využití zdrojů, jako jsou energie, voda a užitkové zdroje, v kombinaci se servisními strategiemi pro maximalizaci efektivity továrny a současnou minimalizaci dopadu na životní prostředí.

Tato případová studie se zaměřuje na nadnárodní společnost navrhující a vyrábějící polovodiče, která se potýká s rostoucí spotřebou energie a náklady, a hledá cesty pro zlepšení. Jako pro jednu z vůdčích firem v oboru je pro ni důležité, aby byla silou, která pozvedává společnost a vytváří udržitelnou hodnotu. Prostřednictvím pečlivé analýzy a strategické implementace náš tým úzce spolupracoval se zákazníkem na nasazení naší nejnovější modernizace suchoběžné vývěvy, která je speciálně přizpůsobena optimalizaci energie. 

Klíčovým přístupem pro řešení této výzvy byla instalace nové ekologické modernizace na řadu předchozích modelů suchoběžných vývěv Edwards bez nutnosti vynakládat značené kapitálové prostředky.

Tato energeticky úsporná modernizace vylepšuje model iXH1210 a výrazně snižuje spotřebu energie o 33 % ve srovnání s předchozími modely. Zásadní je, že rozměry a specifikace vstupu a výstupu vývěvy zůstávají beze změny, spolu s požadavky na provoz, což eliminuje potřebu další doby na nástrojové vybavení. Naši zákazníci budou okamžitě těžit z vyšší efektivity bez kapitálových investic do vybavení a změn v nastavení zařízení. 

„Výsledky byly pozoruhodné. Modernizací strojového parku u nás dosáhl náš zákazník postupného snižování spotřeby energie. Zejména tyto zisky z účinnosti se promítly do hmatatelných úspor nákladů a zároveň snížení uhlíkové stopy.“

Kromě finančních a environmentálních výhod naše praxe podtrhuje širší význam úspor energie při výrobě polovodičů jako katalyzátoru pro udržitelný rozvoj.

Přijetím inovativních technologií a holistického přístupu k řízení energie mohou zákazníci úspěšně procházet složitostí dnešního energetického prostředí a současně se chovat jako lídři v oblasti odpovědných výrobních postupů.

Jak se budeme i nadále potýkat se změnou klimatu, důležitost energetické účinnosti při výrobě polovodičů zůstane prioritou a povede všechny zúčastněné strany tohoto odvětví k udržitelnější budoucnosti.

iXH210 Energy saving upgrade

Chcete-li získat více informací, stáhněte si článek „Výrobce polovodičů snižuje svou stopu CO2 pomocí modernizace pro úsporu energie: příběh úspěchu zákazníka“ níže.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU

Chcete dostávat e-mailové aktualizace?