Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Životní prostředí

  • Všechny hlavní závody mají prostřednictvím společného globálního systému řízení certifikaci podle ISO 14001, mezinárodní normy pro systémy environmentálního managementu.
  • Všechny závody předkládají čtvrtletně zprávy a analýzu klíčových údajů o uhlíku, vodě a odpadu.

Naše členství

Jsme členem:

  • Responsible Business Alliance (RBA) – největší světová průmyslová koalice zaměřující se na odpovědnost v dodavatelském řetězci elektronického zboží.
  • SEMI Global Care™ – program v polovodičovém průmyslu, který podporuje zlepšování a vynikající výsledky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a produktového dozoru.
  • Pneurop – společnost Edwards je členem asociace Pneurop pod záštitou britské společnosti pro stlačený vzduch. Pneurop je evropské sdružení výrobců kompresorů, vakuových čerpadel, pneumatických nástrojů a přidružených zařízení, zastoupených jejich národními sdruženími.