Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

EJGO – řídicí jednotka pro vývěvy

panel hmi 7

Vynikající řízení podtlaku

Připravte se na 4. průmyslovou revoluci s jednotkou EJGO, která nabízí plnou konektivitu, flexibilní přístupnost a vynikající funkce ovládání. EJGO, řídicí jednotka nové generace, posouvá možnosti připojení na vyšší úroveň a inteligentně řídí, ovládá, spravuje a reguluje provoz vašich vakuových vývěv a systémů Edwards.

Řídicí jednotka EJGO umožňuje přístup k vývěvě prostřednictvím předního panelu nebo dotykového rozhraní HMI a webového prohlížeče. Všechny relevantní parametry lze sledovat a upravit tak, aby odpovídaly procesům s více vývěvami.

EJGO

Řešení „vše v jednom“ se zaměřením na uživatelské prostředí

Postřehy a správa ukazatelů KPI

Vyhodnoťte stav vývěvy, výkon podtlaku a provozní spotřebu. Získejte přehledy a doporučení na základě dat v reálném čase a historických dat ohledně používání vývěvy a životnosti.

Inteligentní plánování

Naplánujte sérii událostí do kalendáře, a to nejen pro postupy spuštění a zastavení vývěvy, proplachovací cykly a automatické čištění. Pohodlí při nastavení opakované akce podle individuálních požadavků na proces.

Mapa trendů

Sledujte nepřetržitě provoz vývěvy a křivku v reálném čase. Prohlédněte si trendy a porovnejte více měření anebo cyklů v závislosti na parametrech vývěvy, např. otáčkách motoru, spotřebě energie, výstupní teplotě a dalších!

Správa provozního režimu

Výchozí a volitelné přednastavené režimy pro různé aplikace. Naplánujte si v kalendáři, kdy a jak spustit nebo přepnout režimy. Zadejte vlastní nastavení režimu pro snadnou obsluhu.

Zabezpečené připojení

Pomocí šifrování s vysokým zabezpečením připojte vývěvu ke cloudu nebo k místní síti pro váš klid při práci.

  • Dálkové ovládání
  • Upozornění e-mailem
  • Automatické aktualizace softwaru
  • Online služby

Komunikační protokoly

Podpora široké škály komunikačních protokolů sběrnice Fieldbus, jako jsou Ethernet/IP, EtherCat, Profinet, Modbus, Profibus a OPC UA, umožňuje integraci vývěvy do různých průmyslových řídicích systémů.

  Plně připojeno Připojeno k místní síti Samostatný provoz
Místní přístup/ovládání
Pomocí předního panelu, rozhraní HMI nebo místního připojeného zařízení
Vzdálený přístup/ovládání přes síť LAN/Wi-Fi
Zařízeními v síti nebo pomocí globálního přístupu přes VPN

Integrace a komunikace přes sběrnici Fieldbus

Automatická aktualizace softwaru online*
(Ručně
offline)

(Ručně
offline)
Vzdálený servis*
Upozornění e-mailem

*Poznámka: Neplatí pro připojení Genius box

Zaměstnanci společnosti Edwards stojící na chodbě s úsměvem
SERVICE SOLUTIONS

Read more on our offerings in Service Solutions