Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Suchoběžné šroubové vývěvy IDX

Rychlé odčerpání a vysoká čerpací kapacita v průmyslových procesech

Suchoběžná šroubová vývěva IDX

Dvojitá šroubová technologie pro metalurgii, povrchové úpravy a odplynování

Vývěva Edwards IDX je určena ke snížení nákladů na energii, eliminování odpadní vody a nabízí výrazná zlepšení kvality produktu, díky čemuž je tato řada ideální pro četné procesy odplynování, povrchové úpravy a metalurgické procesy.

Maximální odčerpání pro velké komory

Řada vývěv IDX umožňuje rychlé dosažení cílového tlaku díky větší kapacitě pro vyšší zatížení plynem při nízkém tlaku.

Zvýšený výkon a spolehlivost

Model IDX je vybaven odolným průmyslovým mechanismem pro spolehlivý a opakovatelný výkon. Klíčovou funkcí je rychlejší odčerpání z atmosférického tlaku na mezní vakuum a zvládání vyšší propustnosti při nízkých tlacích. Efektivita také přináší nižší provozní náklady.

Šetrné k životnímu prostředí

Řada IDX je navržena s cílem zlepšit udržitelnost výroby, a protože její účinnost eliminuje objem odpadní vody, pomáhá snížit celkový dopad na životní prostředí.

Snadná údržba

Řada IDX je navržena pro snadný přístup tak, abyste mohli provádět vlastní rutinní údržbu přímo v místě instalace, včetně výměny olejového filtru, ložisek a těsnění.

Systemizace přizpůsobená vašim potřebám

Model IDX je vybaven standardními doplňkovými moduly a je k dispozici v řadě standardních balíčků, které vyhoví vašim přesným požadavkům. Mechanické dotlačovací kompresory poskytují kapacitu až 30000 m3/h. Model IDX lze také nakonfigurovat s odsávacími fázemi dotlačovacího kompresoru pro rychlé odčerpání.

Patentované obrábění statoru s integrovanou čelní deskou

  • Zlepšení tolerancí zajišťuje vyšší účinnost čerpání 
  • Nepřítomnost kompresní destičky znamená lepší manipulaci s prachem a kapalinami

Nepřímý chladicí okruh

  • Kvalitní regulace teploty zvyšuje spolehlivost 
  • Umožňuje použití nekvalitní chladicí vody 
  • Zajišťuje rovnoměrnou distribuci teploty ve vývěvě, čímž se eliminují horká a chladná místa

  Jednotky IDX1000 IDX1300
Hmotnost      

50 Hz

kg (lb) 1560 (3439) 1590 (3506)

60 Hz

kg (lb) 1630 (3594) 1660 (3660)
Rychlost čerpání    

Jmenovitý

m3h1(cfm) 1000 (589) 1300 (766)

Aktuální

m3h1 (cfm) 900 (560) 1250 (736)
Mezní tlak mbar (torr) 5 x10-2 (3,75 x 10-2) 5 x10-2 (3,75 x 10-2)
Hluk dB(A) 82 82
Motor kW (hp) 30 (40) Volitelně – 22 (30) 30 (40)
Zaměstnanci společnosti Edwards stojící na chodbě s úsměvem
SERVICE SOLUTIONS

Read more on our offerings in Service Solutions