Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Suchoběžné šroubové vývěvy EDS pro chemické aplikace

Čistá a energeticky účinná vakuová řešení pro chemický průmysl

EDS 300 W ATEX

Nejnovější šroubová bez odpadní technologie pro chemický, farmaceutický a petrochemický průmysl

Suchoběžná šroubová vývěva EDS pro chemické aplikace se silným zaměřením na trh s čistými chemikáliemi a farmaceutickými látkami poslouží v široké škále chemických aplikací. Je k dispozici s minimálním nastavením a konfigurovatelnými možnostmi, které lze v případě potřeby upravit tak, aby vyhovovaly specifickým chemickým procesům. Vývěva EDS pro chemické aplikace je schopna bezpečně zvládat stále složitější chemikálie, rozpouštědla a sloučeniny při nízkých provozních nákladech.

Mimořádný výkon pro vyhovění soudobým technologiím

Vývěva EDS pro chemické aplikace je rychlá – nabízí vyšší rychlosti čerpání, kratší doby čerpání a vyšší výkonnost pro vaši aplikaci.

Zkonstruováno pro náročné chemické instalace

Vysoká třída krytí IP nabízí ochranu v citlivých chemických aplikacích a lze ji snadno konfigurovat pro instalace v nebezpečných oblastech.

Vývěvy splňující požadavky směrnice ATEX

Jsou navrženy pro manipulaci s plyny z prostředí s nebezpečím výbuchu a jsou certifikovány podle směrnice ATEX 2014/34/EU. S ohledem na globální shodu jsou vývěvy řady EDS pro chemické instalace flexibilní, aby se přizpůsobily všem globálním normám odolnosti proti výbuchu.

Flexibilita s různými možnostmi

K dispozici jsou možnosti přímého a nepřímého chlazení přes trubkový výměník tepla. Dostupné jsou varianty bez připojeného pohonu, které flexibilně zajišťují splnění všech globálních standardů odolnosti ve výbušném prostředí.

Podívejte se na tato videa a dozvíte se více o naší suchoběžné šroubové vývěvě EDS

Suchoběžná šroubová vývěva EDS pro chemické aplikace

Suchoběžné šroubové vývěvy EDS nabízejí spolehlivé a robustní vakuum pro chemické aplikace.

Důmyslné konstrukční řešení – pohled dovnitř vývěvy EDS

Podívejte se do našich suchoběžných vývěv EDS, našeho vakuového řešení pro chemické aplikace.

Řada EDS je vhodná pro širokou škálu chemických aplikací, včetně následujících:

  • Lithium-iontové baterie
  • Destilační aplikace
  • Tažení solárních krystalů
  • Čisté chemikálie
  • Farmaceutický průmysl 
  • Petrochemický průmysl 
  • Hořlavé & korozivní plyny 
  • Odplynění 
  • Odvodňování & filtrace 
  • Polymery & Výroba plastů
       
      Metrické jednotky
      Chemické provedení
      200 300
Výkonnost Nejvyšší rychlost čerpání m³h-1 210 280
Mezní tlak mbar <0,05 <0,01
Příkon při plném zatížení při mezním tlaku kW 4,1 4,5
při maximálním zatížení kW 6,4 8,2
Vakuová připojení Vstup   DIN80/3" ANSI
Výstup   DIN50/2" ANSI
Chladicí voda Připojení   G½" s vnitřním závitem
Průtok l/min-1 <8
Napájecí tlak (max.) bar 7
Rozdíl tlaků na vývěvě (min.) bar 0,5
Teplota oC 5-40
Promývací plyn Připojení   G1/4" s vnitřním závitem
Tlak bar 2,5-6,9
Průtok SSP lmin-1 <12
Průtok připouštění plynu* lmin-1 0-50
Provozní data Hluk dB(A) <71
Provozní teplota oC -20 až +40
Protitlak na výstupu (max.)** mbar 1200
Krytí IP systému   IP54
Mazivo (jak je dodáváno)   Extend 110
   
  Anglosaské jednotky
  Chemické provedení
  200 300
CFM 124 >165
Torr <0,04 <0,008
hp 5,5 6
hp 8,6 11
  DIN80/3" ANSI
  DIN50/2" ANSI
  G½" s vnitřním závitem
gal/min-1 <2,1
psig 100
psig 7,25
o
41-104
  G1/4" s vnitřním závitem 
psig 36-100
lmin-1 <12
lmin-1 0-50
dB(A) <76
oF -4 až +104
psia 17,4
  IP54
  Extend 110
EDS Chemical Dry Screw Vacuum Pumps Brochure

PDF

8.5 MB

PDF

8.5 MB

Zaměstnanci společnosti Edwards stojící na chodbě s úsměvem
SERVICE SOLUTIONS

Read more on our offerings in Service Solutions