Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Suchoběžné spirálové vývěvy

Úžasná podoba vysoce výkonných suchoběžných vývěv

Suchoběžné spirálové vývěvy Edwards řady XDS, nXDS a nové řady mXDS

Suchoběžné spirálové vývěvy XDS

Suchoběžná spirálová vývěva Edwards XDS35i

Suchoběžná spirálová vývěva Edwards XDS35i

Staly se průmyslovým standardem, když je nezbytné suché čerpání a osvědčily se jako robustní a čisté řešení vývěv v řadě aplikací s rychlostí čerpání až 40 m3h-1.

 • Podnikněte další krok!

Kombinace patentované dvojité spirálové technologie a obtokových ventilů umožnila společnosti Edwards nabídnout řadu XDS35i Enhanced vývěv doplňujících původní skupinu.

Jednotka XDS35i je vybavena technologií inteligentního pohonu, která se stará o vývěvu a zajišťuje prvotřídní výkonnost.

Se sníženými požadavky na špičkový výkon při tlacích primárního odčerpání a kontinuálních vyšších rychlostech tyto vývěvy umožňují uživateli řešit výkonovou obálku a pomoci v těch speciálních aplikacích, kde je důležitý výkon primárního odčerpání nebo schopnost evakuovat velké komory.

Verze Enhanced nabízí až o 20 % nižší požadavky na špičkový výkon během počátečního odčerpání. To znamená, že jsou schopné odčerpat velké komory bez ztráty výkonu.

Při těchto tlacích dosahují až o 25 % vyšší rychlosti čerpání, což pomáhá rovněž u aplikací s častějšími cykly.

Přínosy řady XDS!

 • Štít ložisek: zajišťuje oddělení mezi provozními plyny a mazáním ložisek, aby bylo zajištěno čisté vakuum a neexistovala žádná možnost kontaminace maziva provozními plyny, což prodlužuje životnost ložisek.
 • Inteligentní motorový pohon: znamená globálně konzistentní výkon, ochranu vývěvy proti přetížení a možnost vzdáleného spuštění a zastavení.
 • Připouštění plynu při vysokém průtoku: umožňuje čerpání výparů včetně vodní páry až do hodnoty 240 gh-1.
 • Jednoduchá konstrukce jednostranné spirály: umožňuje provést údržbu během několika minut, což přináší nízké náklady na vlastnictvímaximální dobu provozuschopnosti.

Suchoběžné spirálové vývěvy nXDS

Suchoběžná spirálová vývěva Edwards nXDS15i

Suchoběžná spirálová vývěva Edwards nXDS15i

Nabízí vyšší rychlosti čerpání v kombinaci s nižším konečným tlakem, nižší spotřebou energie a nižší hladinou hluku než u jiných vývěv.

Vývěvy nXDS jsou navrženy tak, aby bylo možné provádět jejich servis kompletně na místě instalace.

Inteligentní řídicí funkce a až pětiletý servisní interval zajišťují nízké náklady na vlastnictví, takže se jedná o první volbu malé suchoběžné vývěvy pro většinu současných pokročilých technologií.

Vestavěná řídicí jednotka vývěvy nabízí:

 • široký rozsah napěťového vstupu s automatickým výběrem,
 • snadno použitelná tlačítka ručního ovládání včetně tlačítka pro řízení rychlosti v pohotovostním režimu pro efektivní ladění procesu 
 • ... a rozhraní dálkového ovládání pro pohodlnější obsluhu.

Řada nXDS posouvá vakuovou technologii na vyšší úroveň:

Díky zlepšenému výkonu, výjimečné kapacitě čerpání, tichému provozu a prodlouženým servisním intervalům je jednotka nXDS nejlepší volbou pro suché použití!

Proč zvolit jednotku nXDS?

 • Tichý provoz: díky nízké hladině hlučnosti 52 dB(A) umožňuje jednotka nXDS lepší pracovní podmínky a má malý dopad na okolní prostředí.
 • Jednoduchá obsluha: pomocí inteligentních a snadno použitelných ovládacích prvků
 • Není nutné likvidovat žádnou kontaminaci ani olej: vývěvy jsou hermeticky utěsněny pro vytvoření vakua bez maziva a nečistot
 • Nízké náklady na vlastnictví zásluhou kombinace dlouhého servisního intervalu a nízké spotřeby energie
 • Rychlejší proces: díky vynikající manipulaci s výpary je jednotka xXDS vhodná pro ještě širší rozsah aplikací!

Použití:

Hmotnostní spektrometrie Elektronová mikroskopie Příprava vzorků Výzkum a vývoj
 • GCMS
 • LCMS
 • ICPMS
 • MALDI
 • RGA
 • Věda o površích
 • Detektory netěsností
 •  TEM
 • SEM
 • Přístroje na potahování vzorků
 • Vysoušeče gelu
 • Rukavicové boxy
 • Rotační výparníky
 • Centrifugy
 • Evakuace komor
 • Systémy povrchových úprav
 • Podpora turbomolekulárních vývěv
Fyzika vysokých energií průmyslový Chemické provedení
 •  Beam lines
 • Akcelerátory
 • Mobilní vývěvy (vozíky)
 • Podpora turbomolekulárních vývěv
 • Laserové odsávání
 • Regenerace a recirkulace plynu
 • Rukavicové boxy
 • Vyčerpání brzdového potrubí a klimatizace
 • Systémy povrchových úprav
 • Lyofilizace
 • Plnění/vyprazdňování plynových lahví
 • Výroba chladicích systémů
 • Odplynění/vytvrzování (olej, epoxidová pryskyřice)
 • Vysoušeče gelu
 • Rukavicové boxy
 • Rotační výparníky
 • Centrifugy
 • Regenerace rozpouštědel
 • Destilace/extrakce/filtrace

 • Podrobné prezentace nabízených řad od našich interních odborníků
 • Animace
 • Videa o údržbě

Dokumentace