Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

EJGO – Řídicí jednotka pro vývěvy

The EJGO controller allows you to access the pump via the Front Panel, or the HMI along with the Web Browser. All the relevant parameters can be adjusted and monitored to match multiple pump processes.

Vynikající řízení podtlaku

Připravte se na 4. průmyslovou revoluci s jednotkou EJGO, která nabízí plnou konektivitu, flexibilní přístupnost a vynikající funkce ovládání. EJGO, řídicí jednotka nové generace, posouvá možnosti připojení na vyšší úroveň a inteligentně řídí, ovládá, spravuje a reguluje provoz vašich vakuových vývěv a systémů Edwards.

Řídicí jednotka EJGO umožňuje přístup k vývěvě prostřednictvím předního panelu nebo dotykového rozhraní HMI a webového prohlížeče. Všechny relevantní parametry lze sledovat a upravit tak, aby odpovídaly procesům s více vývěvami.

EJGO

Řešení „vše v jednom“ se zaměřením na uživatelské prostředí

Postřehy a správa ukazatelů KPI

Vyhodnoťte stav vývěvy, výkon podtlaku a provozní spotřebu. Získejte přehledy a doporučení na základě dat v reálném čase a historických dat ohledně používání vývěvy a životnosti.

Inteligentní plánování

Naplánujte sérii událostí do kalendáře, a to nejen pro postupy spuštění a zastavení vývěvy, proplachovací cykly a automatické čištění. Pohodlí při nastavení opakované akce podle individuálních požadavků na proces.

Mapa trendů

Sledujte nepřetržitě provoz vývěvy a křivku v reálném čase. Prohlédněte si trendy a porovnejte více měření anebo cyklů v závislosti na parametrech vývěvy, např. otáčkách motoru, spotřebě energie, výstupní teplotě a dalších!

Správa provozního režimu

Výchozí a volitelné přednastavené režimy pro různé aplikace. Naplánujte si v kalendáři, kdy a jak spustit nebo přepnout režimy. Zadejte vlastní nastavení režimu pro snadnou obsluhu.

Zabezpečené připojení

Pomocí šifrování s vysokým zabezpečením připojte vývěvu ke cloudu nebo k místní síti pro váš klid při práci.

  • Dálkové ovládání
  • Upozornění e-mailem
  • Automatické aktualizace softwaru
  • Online služby

Komunikační protokoly

Podpora široké škály komunikačních protokolů sběrnice Fieldbus, jako jsou Ethernet/IP, EtherCat, Profinet, Modbus, Profibus a OPC UA, umožňuje integraci vývěvy do různých průmyslových řídicích systémů.

  Plně připojeno Připojeno k místní síti Samostatný provoz
Místní přístup/ovládání
Pomocí předního panelu, rozhraní HMI nebo místního připojeného zařízení
Vzdálený přístup/ovládání přes síť LAN/Wi-Fi
Zařízeními v síti nebo pomocí globálního přístupu přes VPN

Integrace a komunikace přes sběrnici Fieldbus

Automatická aktualizace softwaru online*
(Ručně
offline)

(Ručně
offline)
Vzdálený servis*
Upozornění e-mailem
INTERNETOVÝ OBCHOD

Špičková vakuová řešení, která vám poskytnou jasnou výhodu