Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

montáž zařízení polycold

Kryochladiče a kryozchlazovače

Kryochladiče Polycold jsou kryogenní chladicí systémy s uzavřeným okruhem, které poskytují výkon až 4000 W. Lze je použít k zachycení vodní páry a dalších zkondenzovatelných látek ve vakuovém procesu, aby došlo ke výraznému zlepšení jak doby, tak kvality tvorby podtlaku. Produkty Polycold lze také použít v aplikacích přímého chlazení, jako jsou chladicí elektrostatická sklíčidla používaná při výrobě polovodičů nebo chlazení různých senzorových technologií pro lepší zachycení signálu.

 

Vlastnosti produktu

  • Modely zajišťují chlazení od 100 do 4000 W 
  • Teplotní rozsahy od -203 do -98°C. 
  • Řazeno mezi zařízení s nepřetržitým chlazením 
  • Vyhovuje normám CE, SEMI F47 & SEMI S2
  • Chladicí plyny odpovídají zásadám US EPA-SNAP, neobsahují CFC ani HCFC a splňují zákony Evropské unie
  • Spolehlivý výkon 
  • Dlouhá životnost s nízkou nebo žádnou údržbou

Přečtěte si více o tom, jak společnost Edwards Vacuum přispívá k udržitelnosti.

DALŠÍ INFORMACE

Zjistěte více o našich nabídkách v části Řešení v oblasti služeb