Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Edwards 7ago

7. května 2024

Nové pracoviště a související servisní činnosti v terénu dosud zaměstnaly různé pracovníky o počtu přibližně 100 lidí, z nichž 90 % tvoří technici nebo inženýři, a očekává se, že do konce roku toto číslo vzroste na přibližně 120. Centrum STC, které pomůže podpořit průmyslové odvětví výroby polovodičů v Irsku, představuje investici v regionu ve výši 7,5 milionu USD.

Výroba polovodičů je nezbytná pro podporu vývoje v oblasti technologií, elektroniky, dopravy, vědy a zdravotní péče, z nichž všechny byly během pandemie COVID-19 klasifikovány jako kritické. Společnost Edwards je předním světovým dodavatelem vakuových a emise snižujících technologií spolu s vybavením a službami, které jsou nezbytné pro podporu efektivní a ekologicky udržitelné výroby polovodičů.

Nový závod s plochou 4 000 m2 využívá pokročilá automatizační a datová řešení k demontáži, čištění, kontrole, opravě, výměně a opětovné montáži vývěv a zařízení na snižování emisí. Společně s výrobou na místě to zlepší schopnost reagovat na potřeby zákazníků.  

Nejmodernější technologie nasazená v novém chytrém provozu spojují inovace vyvinuté na základě odborných znalostí v centrech STC po celém světě, což umožňuje společnosti Edwards samostatně sledovat produkty prostřednictvím center a poskytovat zákazníkům i našim týmům přehledy pro zlepšení plánování. Tyto nové technologie výrazně odstraňují množství potřebného papíru, a snižují tak uhlíkovou stopu zařízení.

Společnost Edwards je podporována agenturou IDA Ireland prostřednictvím tamního ministerstva podnikání, obchodu a zaměstnanosti. Tánaiste a ministr podnikání, obchodu a zaměstnanosti Leo Varadkar TD řekl: „Dnešek je velkým dnem pro společnost Edwards a rád bych poblahopřál všem zaměstnancům k otevření tohoto vlajkového centra. Jsem si jistý, že Blanchardstown vám poskytne velmi příjemný domov. Dnešní otevření znovu potvrzuje pozici Irska jako globálního lídra v sektoru výroby polovodičů. Přeji společnosti Edwards mnoho úspěchů v budoucnosti.“

Dublin STC opening 2021

Troy Mettelete, prezident divize Semiconductor Service společnosti Edwards, formálně otevřel nový závod a přivítal nové zaměstnance: „Jsem rád, že otevíráme naše nové servisní technologické centrum v Dublinu, nejnovější v naší globální síti center STC, které nám umožní podporovat naše zákazníky v bezpečné, produktivní a ekologicky udržitelné výrobě polovodičů v Irsku a v celé Evropě. Chci vyjádřit upřímnou vděčnost všem, kteří se podíleli na otevření nového závodu svým nadšením a tvrdou práci, a to navzdory významným výzvám, kterým během pandemie čelili.“

„Rád bych rovněž jménem společnosti Edwards poděkoval agentuře IDA Ireland za pokračující cennou podporu, kterou nám poskytla v tomto vzrušujícím novém podniku.“

Martin Shanahan, generální ředitel agentury IDA Ireland poblahopřál společnosti Edwards k oficiálnímu otevření nového závodu: „Navzdory problémům z minulého roku společnost Edwards již nabrala 100 nových zaměstnanců a otevřela svou novou vlajkovou loď – servisní technologické centrum (STC) v Dublinu. To je velmi vítaná investice a přeji společnosti Edwards pokračující podporu a neustálý úspěch ve svých činnostech.“

Společnost Edwards pokračuje v náboru do nového dublinského závodu. Zjistěte více o společnosti a nově vznikajících pozicích, nebo zašlete své údaje na adresu [email protected] Chcete-li diskutovat důvěrné záležitosti, obraťte se na jednoho ze specializovaných konzultantů ve společnosti Collins McNicholas, což je náborový partner společnosti Edwards, na čísle (01) 662 0088.