Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

andrew chew

25. července 2022

Jsme velmi hrdí na to, že ocenění Harry Leck Memorial Medal za rok 2022 získává Dr. Andrew Chew.

Medaile byla předána 12. července, během Britského sympozia o vakuu, v laboratoři Daresbury.

Od svého otevření v roce 1962 posunula laboratoř Daresbury hranice moderní vědy. Je mezinárodně uznávaná za vynikající vědeckou práci na světové úrovni v různých oborech, od jaderné fyziky až po superpočítače, a za své úspěchy, které neustále posunují hranice lidského poznání a inspirují vědce, dospělé i děti.

Cenu Harryho Lecka předal Dr. Andrewu Chewovi pan Robin Hathaway z SS Scientific Limited, který je členem správní rady společnosti Vacuum Symposium.

Andrewův první experiment s vakuem proběhl v roce 1989 v rámci zkoumání navrhované závislosti zrychlení na hmotnosti v důsledku gravitace.

To zahrnovalo měření pádu koulí z různých materiálů a různé hmotnosti, ale se stejným průměrem, v 5m vakuové komoře. Jednalo se o projekt v posledním ročníku jeho studia BSc v oboru fyziky na univerzitě v Yorku, kde pokračoval ve studiu a získal titul PhD (1993) v oboru vakuové fyziky pod vedením Austina Chamberse. Jeho práce se zaměřila na vakuovou metrologii a měření akomodačních koeficientů tangenciálních momentů hybnosti.

Po doktorátu se zabýval identifikací asymetrií polí ve vakuu, které jsou nedílnou součástí vysokoteplotních supravodivých systémů pro levitaci, spolupracoval s KFZ v Karlsruhe a v roce 1995 nastoupil jako technik do Centrální technické a aplikační skupiny ve společnosti Edwards Vacuum. Jeho práce zahrnovala základní posouzení a vývoj vakuových mechanismů a návaznou práci na rozhraní plyn-povrch. V letech počátečního působení ve společnosti Edwards se mu dostalo privilegia pracovat s některými vynikajícími osobnostmi v oboru vakua, které končily své kariéry – včetně Henryho Wycliffa, jehož vývoj suchoběžné vývěvy způsobil revoluci v použití vakua v polovodičovém a dalším zpracovatelském průmyslu.

Jeho práce v divizi Vacuum Engineering mu umožnila získat registraci autorizovaného inženýra.

Ve společnosti Edwards zastával řadu dalších rolí, včetně rozvoje trhu v celém spektru vakuových aplikací: analytické přístroje, zdravotnictví, výzkum a vývoj, průmyslové aplikace, polovodičové a solární aplikace.

Zaměření na identifikaci nových trendů a nově vznikající technologie

Andrew je dnes globálním aplikačním manažerem, který nese odpovědnost za vývoj řešení pro vakuové aplikace, mentoring a školení kolegů a za vývoj nových produktových technologií na všech kontinentech. Zaměřuje se zejména na identifikaci trendů ve vakuovém průmyslu a nově vznikající technologie.

Má na svém kontě více než 40 publikací, více než 50 konferenčních prezentací a podal 6 patentů.

Působí jako poradce pro společnost British Vacuum a v současné době je předsedou skupiny IOP Vacuum Group. V roce 2019 získal členství v IOP a je zakládajícím editorem portálu odborných znalostí www.vacuumscienceworld.com.

Stále je fascinován vědou o vakuu a dynamikou vakuového průmyslu ve všech jeho formách.

Za posledních 36 let jsem měl privilegium setkat se a pracovat s minulými, současnými a budoucími generacemi pracovníků v oblasti vakua na všech světových kontinentech, včetně těch v akademickém prostředí, vládních institucích a v obrovské škále průmyslových odvětví a komerčních podniků, stejně jako v vakuové výrobě. Trvám na tom, že tito lidé praktikovali a stále praktikují vědecký obor s největším dynamickým rozsahem 18 řádů a s ohromným počtem možností, jak jej zkoumat. Využití jejich práce mělo a i nadále má významné dopady a hmatatelné přínosy po celém světě. Při plnění této výzvy se ukázalo, že jsou to ti nejvíce spolupracující, otevření, nestranní, zvídaví, inovativní, pracovití, nápadití, vynalézaví, produktivní a kreativní fyzici, vědci, technologové a inženýři, jaké si jen můžete přát potkat a pracovat s nimi. Patří sem i dřívější laureáti této medaile a vlastně i samotný Harry Leck. Jsem opravdu poctěn, že jsem na seznamu, na němž jsou i oni. Velice děkuji za udělení tohoto ocenění.

Andrew Chew , Globální aplikační manažer