Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Proč je u olejem těsněných rotačních lamelových vývěv důležité připouštění plynu?

Jak funguje proplachování plynem neboli Gas Ballast?

Gas ballast process

Proces proplachování plynem

Proplachování plynem by obecně mělo běžet po celou dobu, kdy se vývěvou čerpají páry. Pokud se čerpá pára, mezní tlak vývěvy bude omezen – nikoli mezním tlakem samotné vývěvy, ale tlakem par čerpaného materiálu. Je třeba dbát na to, aby se do systému nepřiváděl vzduch nebo kyslík, pokud je některý z procesních materiálů hořlavý.

Jak mohou vodní páry ovlivnit vývěvu?

Nejběžnější výpary, které se čerpají v případě vývěv, jsou vodní páry. Voda má tlak nasycených par ~24 mbar (18 Torr) při 20 oC (70 oF), což je nejnižší tlak, kterého může vývěva dosáhnout, dokud nebude odčerpána veškerá voda. Pokud dojde ke kondenzaci vodní páry uvnitř vývěvy, bude mít mnohem delší čas na obnovení mezního tlaku, než když zůstane ve skupenství páry.

Důvodem je to, že se musí před odčerpáním znovu odpařit, a to vyžaduje mnohem více energie a času, než když voda zůstane v plynném skupenství. Kondenzovaná vodní pára může také velmi rychle degradovat olej v olejem těsněných rotačních lamelových vývěvách.

Přepínač režimů: Jedinečná funkce pro zabránění tvorby kondenzátů

Řada RV olejem těsněných rotačních lamelových vývěv poskytuje unikátní „přepínač režimů“, který umožňuje zrychlenou regeneraci oleje po vystavení působení kondenzátů. Vývěvy jsou nabízeny s maximální kapacitou pro čerpání vodní páry, obvykle v gramech/hodinu. Tento parametr je určován průtokem proplachovacího plynu, provozní teplotou vývěvy a tlakem, při kterém se výfukový ventil vývěvy otevírá.

Olejem těsněná vývěva, kde se proplachuje plynem v dlouhých intervalech, by měla mít nainstalováno zařízení určené k vracení oleje zpět do olejové vany, zatímco vývěvou prochází velké množství plynu. K dispozici je příslušenství pro průplach plynem. Bezmazné vývěvy neboli „suché vývěvy“ jej nepotřebují, protože nemají olej ve vakuovém mechanismu.