Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici v požadovaném formátu a jazyce pro širokou škálu legislativních požadavků. Tyto dokumenty vytvářejí odborníci pomocí inteligentního softwaru, který podporuje automatické aktualizace v reakci na změny v předpisech nebo klasifikaci chemických látek.

Bezpečnostní informace se příležitostně používají k doplnění informací o bezpečnosti uvedených v příručce produktu nebo servisní sady pro díly, které může opravit zákazník. Tyto dokumenty, které vytvářejí odborníci na bezpečnost produktů a provozu, poskytují další informace o možných rizicích, jako je podráždění kůže a dýchacích cest prachem, a o veškerých vhodných bezpečnostních opatřeních, která je třeba učinit během servisu a likvidace použitého produktu.

Společnost Edwards také působí jako distributor omezeného počtu speciálně vybraných produktů a pro tyto produkty poskytujeme dostupné bezpečnostní listy výrobce.

Upozorňujeme, že bezpečnostní listy jsou vyžadovány pouze v případě, že existuje určité riziko nebo potenciální riziko spojené s uskladněním, použitím nebo likvidací výrobku. Pokud bezpečnostní list není k dispozici, ověřili jsme, že výrobce nemá zákonnou povinnost jej poskytnout. 

Kontaktujte nás. Vyhledejte našeho odborníka z vaší lokality ještě dnes.