Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Společnost Edwards reaguje na nové předpisy OSN pro skleníkové plyny

Společnost Edwards reaguje na nové předpisy OSN pro skleníkové plyny

Přísnější předpisy IPCC zohledňují tvorbu vedlejšího produktu CF4 a emisí.

„Panel IPCC uznal, že existuje nesrovnalost mezi objemem skleníkových plynů naměřeným v atmosféře a objemem vypočteným na základě známých zdrojů emisí,“ řekl profesor Mike Czerniak, hostující profesor pro průmysl z bristolské univerzity a vedoucí pro obchodní rozvoj ekologických řešení ve společnosti Edwards. „Nesrovnalost se týká zejména plynů, jako jsou perfluorované sloučeniny (PFC), které mají nejen mimořádně vysoký potenciál pro globální oteplování (GWP), ale také mimořádně dlouhou životnost v atmosféře, a to po dobu 50 000 let.“Byly zjištěny dva nové mechanismy tvorby PFC během výroby polovodičů a do poslední úpravy předpisů IPCC byly přidány emisní faktory:1) tvorba CF4 při čištění komorových usazenin pro chemickou parní depozici (CVD).2) tvorba CF4 reakcí fluoru s uhlovodíkovým palivem v systémech odtahu na bázi spalování, které směšují odtok z palivové a procesní komory.

„Vůbec poprvé je zde nový emisní faktor pro odtah fluoru na bázi spalování – přímé účtování je nyní vyžadováno v podobě datově podložené certifikace od výrobce zařízení, že reakce je minimalizována,“ řekl profesor Czerniak. „Tvorbu PFC lze minimalizovat vhodným způsobem spalování.“Vnitřní kombustor společnosti Edwards předchází mísení komorového výfukového plynu a paliva, které může v jiných konstrukcích vést k tvorbě PFC, i když se v původním výfukovém proudu nenacházely. Nižší, rovnoměrnější teplotní profil vnitřního kombustoru zajišťuje vysokou účinnost odstraňování emisí (DRE) s nízkou tvorbou NOx. Od té doby, co společnost začala tyto systémy v 90. letech vyvíjet, se na systémech odtahu společnosti Edwards standardně montují kombustory.Navštivte společnost Edwards (stánek č. 750) během veletrhu SEMICON West a dozvíte se více o nejnovějších předpisech IPCC a osvědčených postupech pro snižování emisí skleníkových plynů. SEMICON West se koná od 9. do 11. července 2019 v San Francisku v Kalifornii.