Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Etický kodex

Etický kodex

Společnost Edwards je součástí skupiny Atlas Copco. Všichni zaměstnanci jsou vyškoleni v obchodní praxi. Přečtěte si náš etický kodex.

RBA – naše členství a závazek

Společnost Edwards je členem aliance Responsible Business Alliance (RBA) a plně podporujeme její vizi a cíle.

Vize

Uplatňováním vysokých standardů můžeme vytvořit lepší sociální, hospodářské a environmentální podmínky pro všechny, kdo se podílejí na dodavatelských řetězcích elektronických a informačních technologií. To zahrnuje vyšší efektivitu a produktivitu pro zákazníky a dodavatele, lepší podmínky pro pracovníky, hospodářský rozvoj a čistší prostředí pro místní komunity.

Mise

Zajistit tyto výhody prostřednictvím sdíleného přístupu k zavedení etického kodexu RBA. Tento přístup sníží zdvojování, zaměří se na pozitivní sociální a environmentální změny, podpoří schopnosti dodavatelského řetězce v oblasti sociální odpovědnosti a zapojí proces, který od zúčastněných stran vyžaduje zpětnou vazbu.Zavazujeme se dodržovat etický kodex RBA v našich provozech a postupně uplatňovat přístup a nástroje kodexu RBA v rámci společných cílů odvětví.Zavazujeme se také k postupnému uplatňování kodexu RBA u přímých dodavatelů a k důslednému sledování našich aplikací pomocí postupů a nástrojů RBA a naše dodavatele budeme motivovat a podporovat k tomu, aby jednali stejně.