Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Jaderná fúze

Zdroje energie budoucnosti

Edwards umožňuje jadernou fúzi

Výzkum v této oblasti do značné míry zahrnuje pokusy o vytvoření reakce podobné té, která probíhá na slunci, a to fúzí dvou typů vodíku, deuteria a tritia, aby se vytvořilo helium. To vyžaduje značné množství energie, protože plyn se musí zahřát na velmi vysoké teploty, až na 100 milionů stupňů Celsia, což způsobí, že se promění v plazmu.

Výzkum jaderné fúze do značné míry zahrnuje pochopení chování plazmy.

Jednou z hlavních výzev, před nimiž vědci stojí, je schopnost udržet plazmu udržováním správného tlaku. Proto je třeba vytvořit rozsáhlé a účinné vakuové systémy, které zajistí mimořádně vysoké vakuum ve velkých reaktorových nádobách či kryogenním systému obklopujícím supravodivé cívky magnetického pole a které vydrží velmi vysoké teploty, ionizující záření a vysoce magnetická pole.

Aby společnost Edwards vyhověla těmto neustále se vyvíjejícím požadavkům, na zakázku navrhla a vyvinula speciální vývěvu založenou na naší technologii turbomolekulární vývěvy nEXT.

Bude posuzována v některých hlavních výzkumných zařízeních včetně ITER (Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor). Vývěva je kolem rotoru a elektroniky vybavena jedinečným pláštěm odolným proti záření a je také schopna zajistit zvýšenou magnetickou odolnost. Díky tomu je spolu s flexibilní možností servisu prováděného koncovým uživatelem ideální pro jaderná výzkumná zařízení.