Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Rotační lamelové vývěvy E2M 40-275

Určeny pro spolehlivý, dlouhodobý provoz

Skupina_RV

Odolné mechanické rotační lamelové olejové vývěvy s osvědčenou robustní konstrukcí

Vývěvy řady E2M jsou odolné mechanické rotační lamelové olejové vývěvy s osvědčenou robustní konstrukcí. Jsou vybaveny pokročilými mazacími okruhy a dodávají se s odolným příslušenstvím, které vyhovuje téměř každé aplikaci.

Spolehlivá konstrukce a technologie

Osvědčená konstrukce – více než 30 let na trhu. Vestavěná filtrace oleje s jednorázovým olejovým filtrem a nuceným mazáním oleje zajišťuje efektivní a snadnou obsluhu mechanismu vývěvy při jakémkoli vstupním tlaku.

Verze ATEX v souladu s normami o ochraně proti výbuchu

Řada E2M Ex pro čerpání nebo provoz v prostředích, kde může být přítomna potenciálně výbušná atmosféra. Společnost Edwards může nabídnout široký sortiment produktů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou certifikovány podle normy ATEX a dalších platných globálních norem.

Získejte tu správnou řadu pro své potřeby

Řada HC s uhlovodíkovým olejem pro většinu aplikací, řada FX pro čerpání směsí plynů bohatých na kyslík (připravena na PFPE) a řada AZ pro aplikace s chemicky aktivními sloučeninami (kompatibilní s Azidy).

Vývěva E2M 275 s Rootsovou vývěvou EH

Kombinace vývěvy E2M a Rootsovy vývěvy EH

  • Zkombinujte vývěvu E2M s Rootsovou vývěvou EH, abyste dosáhli vyšší rychlosti čerpání a lepšího mezního tlaku.
  • Náš jedinečný čerpací systém EM275/EH4200 nabízí enormní rychlost sání pro rychlé vyčerpání velkých komor při velmi nízkém tlaku.
  Jednotky E2M 40 E2M 80 E2M 175 E2M 275
Max. výtlačné množství (50 Hz) m³h-1 42,5 80 175 292
Max. výtlačné množství (60 Hz) m³h-1 50,5 96 214 350
Čerpací rychlost (50 Hz) m³h-1 37 74 160 170/100
Čerpací rychlost (60 Hz) m³h-1 44 90 196 306
Celkový mezní tlak bez připouštění plynu mbar 3.0E-03
Mezní vakuum s připouštěním plynu mbar 5.0E-03
Vstup ISO-F / NW 40  40  63 63 
Výstupní připojení NW 25 25 40  40
Max. dovolený tlak na výstupu bar(g) 0,5
Max. tolerance vodní páry mbar 7 5 4 (20*) 2 (12*)
Max. kapacita vodní páry kgh-1 0,2 0,3 2,4 2,5
Maximální průtok připouštěného plynu m³h-1 1,7 1,4 3 3
Rozměry (D × Š × V)  mm 780x240x395 889x266x429 1055x388x533 1165x388x533
Přibližná hmotnost kg 75 104 198 216
Stupeň krytí motoru IP 55
Výkon motoru (50 Hz) kW  1,1 2,2 5,5 7,5
Výkon motoru (60 Hz) kW  1,5 3 6,5 8,5
Hladina hluku (50 Hz)  dB(A) 65 75
Plnicí objem oleje (max.) litry 2,2/4 4/6,3 16/25 18/28
Doporučený olej Ultragrade 70
  • Farmaceutická lyofilizace
  • Nanášení tenkých vrstev
  • Ošetření plazmou (včetně plazmy bohaté na kyslík s řadou FX)
  • Rozptyl tepla od potrubí
  • Tepelné zpracování
  • Chemický zpracovatelský průmysl (destilace, odpařování, míchání, filtrace s řadou Ex)
INTERNETOVÝ OBCHOD

Špičková vakuová řešení, která vám poskytnou jasnou výhodu