Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Detekce netěsností

Nabídka portfolia (heliových) detektorů netěsností: ELD500 a GasCheck G3

Netěsnost je malý otvor v daném technickém systému, který umožňuje nežádoucí vstup nebo výstup plynů.

Míra úniku popisuje velikost netěsnosti z hlediska množství plynu, které prochází netěsností za časovou jednotku při daném rozdílu tlaku.

Žádná vakuová zařízení nebo systémy nikdy nemohou být absolutně vakuo-těsné a ani být nemusí. Jednoduchou zásadou je, že míra úniku je dostatečně nízká, takže není ovlivněn požadovaný provozní tlak, rovnováha plynů a mezní tlak ve vakuové nádobě. 

Čím nižší je požadovaná úroveň tlaku, tím přísnější jsou požadavky na plynotěsnost zařízení.