Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

banner s příslibem

Akvizice zahrnuje aktiva dvou přidružených společností, North Park Metalworkers, Inc. a Peak Precision Technologies, Inc. V roce 2021 měly příjmy přibližně 41 milionů USD (351 milionů švédských korun). Nově získané společnosti mají přibližně 185 zaměstnanců.

Společnost Ceres Technologies, Inc. byla založena v roce 2011 a sídlí v oblasti Hudson Valley v New Yorku. Kromě toho, že společnost Ceres poskytuje zařízení pro dodávky plynů a páry, zajišťuje také smluvní výrobu procesních nástrojů pro výrobce OEM a výzkumné organizace, a nabízí technické služby zákazníkům v oblasti polovodičů a průmyslu.

Společnost North Park Metalworkers, Inc. vyrábí svařované skříně, rámy a obrobené díly, a nachází se také v oblasti Hudson Valley, New York.

Společnost Peak Precision Technologies, Inc. dodává přesné svařované a pájené výrobky a nachází se ve Fort Collins v Coloradu.

Kate Wilson, prezidentka společnosti Edwards Semiconductor, uvedla: „Jedná se o vzrušující milník pro podnikání společnosti Edwards v oblasti polovodičů. Akvizice společnosti Ceres nám umožní globálně rozšířit nabídku kapalných chemických látek prostřednictvím dalších technologií a know-how. Je to také cenný krok vpřed v reakci na zvýšenou potřebu recyklace a opětovného použití plynů v procesní technologii polovodičů a zlepšení udržitelnosti v souladu s cíli našeho odvětví v oblasti životního prostředí. Těším se na přínosy této akvizice pro nepřetržitý růst našeho podnikání v oblasti polovodičů a na šíři produktů a služeb, které budeme schopni nabídnout našim zákazníkům.“

Generální ředitel společnosti Ceres Kevin Brady dodal: „Připojení společnosti Ceres k týmu Edwards je vynikající strategické rozhodnutí. Schopnost společnosti Ceres vyvíjet a vyrábět polovodičová a procesní zařízení světové třídy a naše technicky špičkové platformy pro distribuci molekul spolu s pozicí společnosti Edwards na trhu, jejími distribučními kanály a finančními možnostmi ještě více urychlí růst a zavádění nabídky Ceres. Dovednosti a atributy společnosti Ceres prokážou svoji cenu v globálním obchodu s produktovými řešeními společnosti Edwards a usnadní a doplní nové a skvělé projekty a programy, které jsme již společně připravili. Těšíme se na naši novou cestu v rámci týmu Edwards.“

Kupní cena nebyla zveřejněna. Akvizice podléhá regulačním schválením a očekává se, že bude dokončena během druhého čtvrtletí roku 2022.