Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

KORPORÁTNÍ ZPRÁVY

Vývěvy EDP 80–400 od společnosti Edwards Vacuum

GLOBÁLNÍ | 20. června 2024 | 3 min

Bezolejové vakuové řešení pro chemické a farmaceutické aplikace

BURGESS HILL WEST SUSSEX, Velká Británie (červen 2024)

Společnost EDWARDS VACUUM, jeden z předních výrobců vakuových systémů, už celá desetiletí úspěšně působí v oboru ekologicky šetrných suchoběžných vývěv. Důkazem je více než 100 000 nainstalovaných systémů, které nabízejí komplexní výhody pro zákazníky v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu po celém světě. Patří mezi ně vakuové aplikace pro sušení, destilaci, odpařování, polymerizaci a výrobu biopaliv. Vakuová řešení společnosti EDWARDS zajišťují bezpečné odsávání bez usazenin a koroze a také jednoduché koncepty údržby.

Funkční design, dlouhá životnost

Mezi tyto suchoběžné modely EDWARDS patří bezmazné vývěvy EDP 80–400 určené pro chemický průmysl. Konstrukce této spolehlivé řady je založena na bezkontaktní reverzní ozubové technologii. Ta zajišťuje stabilní vakuum s vysokou účinností a nízkými provozními náklady. Díky vertikální konstrukci vývěva zabraňuje hromadění pevných částic a zaručuje dlouhodobý výkon.

Bezpečné i v těch nejnáročnějších podmínkách

Tyto suchoběžné vývěvy, které jsou k dispozici ve třídě rychlosti čerpání 80, 160, 250 a 400 m3 h-1, minimalizují riziko kontaminace procesu a kontaminace odpadní vody, které se často vyskytuje u „mokrých“ vakuových technologií. Vývěvy jsou zkonstruovány podle nejpřísnějších bezpečnostních norem a testovány tak, aby splňovaly požadavky příslušné certifikace odolnosti proti explozi vyžadované ve většině aplikací v chemickém průmyslu.

Megha Ajmal , Produktový manažer ve společnosti EDWARDS VACUUM

Další výhodou je, že vývěva EDP má regulovanou teplotu pro zajištění optimálních provozních podmínek – vysoká teplota pro korozivní aplikace a studená pro jiné plyny.

Minimální životnost: 25 let

„Všechny modely EDP jsou navrženy s minimální životností přibližně 20 let. Dokonce je lze provozovat celý jeden rok bez dozoru. Tříletý cyklus je pro repasi dostačující. To vede k významnému snížení celkových provozních nákladů,“ říká produktová manažerka Megha Ajmal, když shrnuje nejdůležitější výhodu. Aby bylo zajištěno udržení standardního výkonu vývěvy po celou dobu životnosti, nabízí společnost EDWARDS VACUUM pro modely EDP také širokou škálu servisních řešení, které se přizpůsobí potřebám zákazníka a všem aplikacím.

Specifické služby

Společnost EDWARDS také nabízí uživatelům konkrétní specifický návrh a konstrukci, které jsou přesně přizpůsobeny příslušné aplikaci. Prefabrikované moduly lze kombinovat s komplexními CAD řešeními. Součástí návrhu je také následné rozšíření a nová konfigurace systémů. Sortiment modulů zahrnuje kondenzory, prachové filtry, uzavírací a regulační ventily a protizášlehové pojistky. Návrh rovněž zahrnuje nutné speciální příslušenství. Práce na návrhu lze také realizovat v souladu se specifickými požadavky zákazníka a místními nebo specifickými průmyslovými předpisy a postupy. „Ke specifikacím připravujeme i kompletní dokumentaci a v případě potřeby provádíme certifikace,“ zdůrazňuje Megha Ajmal závěrem.

Modely EDP se dosud osvědčily mimo jiné v následujících vakuových aplikacích:

 • Sušení

 • Destilace

 • Provoz reaktoru
 • Rozpouštědlo
 • Rekuperace

 • Centrální vakuum

 • Výparníky

 • Polymerizace
 • Sterilizace ethylenoxidem
 • Biopaliva

 • Žíraviny, hořlavé plyny

 • Absorpce/desorpce
 • Krystalizace

 • Filtrace

Vývěvy EDP 80–400 od společnosti Edwards Vacuum

Chcete-li se dozvědět další informace, kontaktujte nás.