Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Co jsou Schlenkovy linky?

Jak funguje Schlenkova linka?

Schlenkova linka (vakuové plynové potrubí) je trubkový skleněný přístroj běžně používaný při chemickém nebo materiálovém laboratorním výzkumu k provádění experimentů ve vakuu a inertní atmosféře (jako je dusík nebo argon). Používá se, když jsou vzorky citlivé na vzduch nebo vlhkost; vakuum se také často používá k odstranění posledních stop rozpouštědla ze vzorku. Schlenkova linka obvykle obsahuje dvoje skleněné rozdělovací potrubí s více porty; počet portů je konfigurovatelný. Jedno potrubí je připojeno ke zdroji inertního plynu, zatímco druhé je připojeno k vývěvě (viz obrázek 1).

Nádoba se vzorkem je připojena k rozdělovacímu potrubí, např. pryžovou vakuovou hadičkou, přičemž každý vstup portu se ovládá kohoutem. Jedna záložní Schlenkova linka rozdělovacího potrubí vždy obsahuje vakuum, druhá pak inertní plyn regulovaný pomocí ventilů.

Mezi Schlenkovou linkou a vývěvou se používá vymrazovač z kapalného dusíku nebo suchého ledu/acetonu k ochraně vývěvy, např. před rozpouštědly přítomnými v experimentu. Typický podtlak může být nižší než 1x10-3 mbar.

Schlenkovy linky

Jaké jsou možné problémy s vakuem a jak je lze vyřešit?

1. Výzvy

  • Odčerpávání kondenzovatelných výparů z procesu.
  • Možnost výskytu korozivních nebo agresivních plynů či výparů.

2. Řešení

Malá vývěva pro odsávání s typickou kapacitou 3 až 12 m³/h.

Pro tuto aplikaci lze použít vývěvy nXDS (suchoběžné spirálové vývěvy) a RV (rotační lamelové vývěvy se vstřikem oleje).

V případě verzí RV:
RV3 Pump Front view

Robustní vývěvy RV mohou být provozovány v jedinečném režimu s vysokou propustností a s připouštěním inertního plynu, aby se zabránilo kondenzaci výparů a vniknutí zředěných rozpouštědel do vývěvy. Instalovaný vymrazovač ve vakuovém potrubí, který je často již součástí Schlenkovy linky, zachycuje většinu kondenzovatelných výparů a minimalizuje výpary vstupující do vývěvy. Instalace filtru EMF bezpečně chrání pracovní prostředí, pokud není vývěva používána uvnitř digestoře.

V případě vývěv nXDS:
Edwards nXDS10i Scroll Pump

Suchoběžné vývěvy nXDS musí být provozovány s inertním plynem, aby se zabránilo kondenzaci výparů a vniknutí zředěných rozpouštědel do vývěvy.

Verze C by se měly používat v případech, že mají být čerpány mírně korozivní nebo agresivní plyny či páry. Kromě toho by vývěvu mohl dále ochránit vymrazovač, který je často již součástí Schlenkovy linky.

3. Hlavní výhody a nový krok

V případě verzí RV:

  • Osvědčené řešení v aplikacích Schlenkovy linky.
  • Cenově výhodné základní řešení s efektivním poměrem výkonu a ceny.
  • Dlouhé intervaly údržby díky vynikajícímu zpracování výparů a dobré schopnosti zpracovat mírně korozivní nebo agresivní plyny.

V případě vývěv nXDS:

  • Osvědčené řešení v aplikacích Schlenkovy linky.
  • Žádné riziko kontaminace olejem díky suchoběžné technologii; žádný olej, který by se mohl kontaminovat procesními plyny.
  • Dlouhé intervaly údržby díky vynikajícímu zpracování výparů.
  • Dlouhá doba provozu díky dobré schopnosti zpracovat mírně korozivní nebo agresivní plyny či páry se speciálními variantami C.