Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Jak dálkové připojení zvyšuje provozuschopnost vývěvy?

Zákazníci jsou zvědaví na způsoby a prostředky, jak zajistit nejlepší dobu provozuschopnosti svých vývěv. A je to přirozené. Koneckonců, provozuschopnost vývěvy hraje velkou roli ve výrobě, a tím ovlivňuje finanční výsledky.  

Co je doba provozuschopnosti vývěvy?

Je to metrika používaná k měření % doby, po kterou lze vývěvu používat. Jednoduše řečeno, je to doba, po kterou vývěva běží a je k dispozici pro výrobu požadovaného vakua. Provozuschopnost je klíčová metrika. Provozuschopnost vývěvy jako indikace stavu a výrobní efektivity vývěvy, pomáhá zákazníkům efektivně plánovat jejich výrobní a údržbářské plány.

Běžící vývěva vytváří hodnotu, dokud je v provozu. Proto se musí každý výrobní závod zaměřit na zajištění maximální provozuschopnosti každé vývěvy.

Jak maximalizovat dobu provozuschopnosti vývěvy?

Údržba hraje velmi důležitou roli při určování doby provozuschopnosti vývěvy a měla by být pro provozní vedoucí nejvyšší prioritou. Sledování údržby vývěvy je však nepříjemný úkol, protože je třeba zvážit mnoho faktorů. Patří mezi ně počet vývěv ve výrobním závodu, jejich umístění, typ aplikace, kde se vývěvy používají, závažnost aplikace. Dále je známo, že vývěvy pracující v náročném prostředí vyžadují větší pozornost.

I když právě teď digitální technologie mění naše životy úžasným tempem. Tato pokročilá technologie spojuje svět jako nikdy předtím. Připojením strojů digitální technologie umožňuje monitorování v reálném čase. Výsledkem je, že vzdálené připojení představuje pro řízení vývěv skutečný rozdíl. Ve skutečnosti se přístup Průmysl 4.0 spoléhá na vzdálené připojení při synchronizaci strojů, robotů a interních systémů řízení. Zavedením automatizace Průmysl 4.0 využívá cloudová řešení ke zlepšení výrobního výkonu. Současná průmyslová revoluce je dále poháněna umělou inteligencí, daty a strojním učením. Vzdálené monitorování je dnes ve středu pozornosti, protože je jednoduché, v reálném čase a stojí mnohem méně než nákladné interní systémy řízení.

Zákazníci, kteří potřebují zlepšit provozuschopnost a spolehlivost svých vývěv, budou z velké části těžit ze vzdáleného připojení. Hlavním důvodem je, že přináší přístupnost a transparentnost s včasnými postřehy o všech provozních aspektech vývěv.