Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Informační systémy

Motor, který pohání celou naši organizaci

„Do globálního rozvojového programu pro absolventy, který organizuje společnost Edwards, jsem se zapojil jako absolvent v roce 2012. Díky tomu jsem se mohl účastnit mnoha různých projektů, které mi pomohly rozvíjet mou kariéru. Příležitosti a sítě ve společnosti Edwards jsou úžasné.“ Ankit, plánování dodavatelského řetězce pro globální produktovou nabídku, Spojené království

„Začínal jsem ve službách pro zákazníky na německém trhu, následně jsem se přesunul do oddělení interního prodeje a podpory produktů. Následně jsem měl příležitost dohlížet na otevírání našeho zcela nového střediska služeb pro zákazníky v České republice, kde jsem strávil 12 měsíců.“ Paul, vedoucí pro zlepšování obchodních procesů, Francie

Vyhledávání volných míst a podání přihlášky