Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Společnost Edwards představuje svůj pohled na zkušenosti s RH se systémem mechanické vývěvy

5. května 2015

Paní Anke Teeuwsen, Global Market Sector Manager for Steel Degassing ve společnosti Edwards, poznamenává: „Jsme hrdí na to, že přispíváme ke stávající úspěšné výrobě oceli v čínské rafinérii. Za čtyři roky od instalace naší mechanické vývěvy bylo při nepřetržitém provozu vyrobeno 6 milionů tun oceli, přičemž ve srovnání s použitím parních ejektorů se dosáhlo předpokládané úspory nákladů ve výši přesahující 95 %.“Stále více mechanických suchoběžných vývěv nahrazuje tradiční parní ejektory jako vakuová technologie první volby. Nižší provozní náklady, vyšší rychlost čerpání, minimální údržba a nižší dopad na životní prostředí – to vše dodává na váze mechanickým suchoběžným vývěvám. Úspory nákladů na energii při používání mechanických suchoběžných vývěv jsou ve srovnání s parními ejektory obrovské.

Společnost Edwards má největší instalovanou základnu suchoběžných vývěv v ocelářském průmyslu po celém světě a je jedním z nejzkušenějších dodavatelů na trhu. Návštěvníci stánku společnosti Edwards na veletrhu AISTech se mohou setkat s aplikačními experty a poradit se, které vývěvy a systémy pro ně představují správné řešení.Konference a výstava technologie železa a oceli AISTech, která představuje technologie z celého světa, nabízí globální pohled na technologie a technické znalosti nezbytné k zajištění udržitelného ocelářského průmyslu.

Stánek č. 2505
4.–7. května 2015
Cleveland Convention Center
Cleveland,
Ohio, USA

Kontaktujte nás. Vyhledejte našeho odborníka ještě dnes.