Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

výzkum-edwards-4

Proto jsme zavedli podpůrný program dodržování předpisů pro obchodování s „osvědčenými postupy“, který zahrnuje:

  • Vytvoření týmu zkušených, vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pro klasifikaci produktů
  • Zavedení vzdělávacích programů přizpůsobených obchodnímu prostředí zaměstnanců
  • Prosazování programu stanovení důsledného exportu pro monitorování stran s omezením a licenčních požadavků na produkty
  • Vytvoření proaktivního programu zaměřeného na import, abychom splnili všechny regulační požadavky

Tým pro dodržování předpisů pro obchodování pracuje podle zásady neustálého zlepšování. Pomocí intranetu a vzdělávacích programů zaměstnance otevřeně a neustále informuje o aktualizacích předpisů a poskytuje jim informace důležité pro shodu produktů s předpisy.

Kontaktujte nás. Vyhledejte si našeho odborníka z vaší lokality ještě dnes