Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Přenosné vakuoměry

Přenosný vakuoměr Edwards: kompletní vakuoměr s displejem, který je napájen integrovanou baterií.

Přenosný příruční vakuoměr P3

Přenosný příruční vakuoměr Edwards P3

Přenosné vakuoměry nabízejí možnost zbavit se kabelů a napájení a provádět měření na místě.

Ruční měřicí systém Edwards P3 „vše v jednom“ je nezávislý na napájení z elektrické sítě a představuje základní zařízení pro:

  • Servisní hovory na místě
  • Flexibilní kontrolu na místě

K dispozici je také sada příslušenství, která vám poskytnenejen pouzdro pro přepravu přístroje, které chrání před poškozením, ale také speciální počítačový software a síťový kabel pro dlouhodobé sledování a záznam měření mimo standardní integrované protokolování dat. To může umožnit testování netěsnosti při nárůstu tlaku u velkých/podzemních systémů, kde není možné provést standardní kontrolu úniků.

Rozsah měření

kombinovaný snímač poskytující přesné měření v rozsahu od 1200 do 5e-4 mbar

Záznam dat

integrovaná paměť pro záznam dat

Bateriové napájení

standardní 9V baterie, volitelné síťové napájení