Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

kryovývěva xvs

 

Otázka: Dobrý den, Paule, mohl byste nám na začátek říci něco o sobě a o vašem příběhu ve společnosti Edwards?

Odpověď: V současné době zastávám funkci strategického produktového manažera pro kryogenní produkty společnosti Edwards. Více než 40 let pracuji na poli výroby kryogenních a vakuových zařízení, vlastním mnoho patentů v oblasti kryogenních vývěv a mám titul bakaláře v oboru elektroinženýrství z Massachusettské univerzity.

Otázka: Posledních 18 měsíců bylo pro náš průmysl obtížných. Jaké byly největší výzvy při vývoji a výrobě nové kryovývěvy On-Board® IS 320F XVS a jak jste je překonávali?

Odpověď: Stejně jako většina průmyslových odvětví jsme se i my museli naučit, jak efektivně pracovat na dálku. Vývoj produktu je velmi kolaborativní proces, a proto se očekávalo, že jeho provádění na dálku bude velkou výzvou. Dokázali jsme to překonat pomocí nejnovějších platforem pro spolupráci online, které byly motorem vývoje našich produktů a jejich dalšího uvedení na trh.

Otázka: Co přidává kryovývěva On-Board® IS 320F XVS do stávající řady a jak zvyšuje produktivitu zákazníků?

Paul Amundsen

Paul Amundsen

Odpověď: Naše nová kryovývěva byla navržena tak, aby udržovala stabilní konzistentní vakuový výkon mezi regeneracemi a po celou dobu životnosti vývěvy. Zajištění stabilního procesního vakua je konzistentní se zlepšenou výtěžností procesu. Společně s nejvyšší rychlostí čerpání vodíku je ideální volbou pro nejnáročnější aplikace iontové implantace.Společnost Edwards má pověst výrobce nejvýkonnějších a nejspolehlivějších kryovývěv pro iontovou implantaci na trhu, a myslím, že tento nový produkt to skvěle demonstruje.

Otázka: Jak funguje z hlediska uživatelského ovládání?

Odpověď: Klíč k této odpovědi je v názvu kryovývěvy: IS je zkratka pro „Inteligentní systém“. Řídicí systém zajišťuje kvalitu procesu a konzistenci vakua využitím adaptivního řízení v reálném čase pro optimalizaci výkonu kryovývěvy v reakci na měnící se procesní podmínky.

Společnost Edwards má pověst výrobce nejvýkonnějších a nejspolehlivějších kryovývěv pro iontovou implantaci na trhu, a myslím, že tento nový produkt to skvěle demonstruje.

Paul Amundsen

Otázka: Můžete nám říci něco o kompatibilitě zařízení? 

Odpověď: On-Board® IS 320F XVS je nejnovější nabídkou v řadě systémů kryovývěv On-Board® IS. Toto nové zařízení je navrženo tak, aby bylo 100% kompatibilní se všemi stávajícími kryovývěvami, řídicími jednotkami a kompresory řady Edwards CTI-Cryogenics On-Board® IS.

Otázka: Mohl byste nám také něco říci o dopadu kryovývěvy On-Board® IS 320F XVS na životní prostředí?

Odpověď: Společnost Edwards se zavázala poskytovat produkty, které snižují dopad na životní prostředí, a ani kryovývěva On-Board® IS 320F XVS není výjimkou. Díky použití naší nové kryovývěvy společně s héliovým kompresorem s řízeným pohonem On-Board IS mohou zákazníci očekávat snížení spotřeby energie až o 44 % v porovnání s použitím spolu s heliovými kompresory s neměnnými otáčkami.

 

Obraťte se na nás a dozvíte se více

Klikněte sem

Loading...